Pamokslai

Vilniusdaugiau

Stvoyklos 2019

Dvasia ir žodis daugiau

Vaikiska Biblija

Teologijadaugiau

  • Įstatymo malonė

    Būdami išgelbėti daug kalbame apie tai, jog esame išgelbėti iš malonės, ne dėl mūsų gerų darbų ar paklusnumo Įstatymui. Kaip apaštalas Pauliaus ir sako: esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje (Rom 6, 15).
  • Tikra ir netikra atgaila

    Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliūdimas pagimdė jumyse tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą!
  • Regima bendruomenė

    „Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa.

Palangė jauniems daugiau