Pamokslai

Kaunasdaugiau

Dvasia ir žodisdaugiau

 • Maldos spalio-gruodžio mėn.

  Dėkokime už Viešpaties globą ir palaikymą pandemijos metu. Melskime: Už rinkimus ir naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Seimą.

Mūsų svečiaidaugiau

 • Pokalbis „Prie kavos“ su Debora

  Dar viena pažintis ir pokalbis iš serijos „Prie kavos su...“ #LKSBveidai. O gal reiktų pervardinti į „prie arbatos“, nes dvi iš trijų mano pakviestųjų mieliau rinkosi arbatą. O ką rinktųsi šio pokalbio viešnia? Kalbinu buvusią LKSB Kaune narę Deborą Gvazdikaitę.
ganytojas internetu

Naujienosdaugiau

Renginiai ir skelbimaidaugiau

Refleksijosdaugiau

 • Būkime ištikimi savo Mokytojui

  To niekas nenuginčys, nes neregėta, kad tarnas būtų aukštesnis už savo šeimininką. Kai Viešpats buvo žemėje, kaip buvo su Juo elgiamasi? Ar Jo žodžius priimdavo, ar klausė Jo nurodymų, garbino Jo tobulumą tie, kurių Jis atėjo palaiminti?

Šeimos užuovėjadaugiau

 • Jis atsimena nevaisingąsias. Liudijimas vidury gyvenimo

  Kodėl aš neturiu vaikų? Kaip ilgai, Viešpatie? Ar taip galima? Gal su manimi kažkas ne taip? Kodėl taip skaudu? Kas tos geros Dievo dovanos? Kodėl mano kūdikiui buvo duota numirti? Viešpatie, pas ką mums eiti? Gal mums įvaikinti? Ar aš būsiu mama? O jei aš vis dėlto nebūsiu mama?..

Tikėjimas ir mokinystėdaugiau

 • Kristaus kryžius

  Kodėl esu krikščionis? Todėl, kad esu įsitikinęs, jog krikščionybė yra tiesa, arba tiksliau: Jėzaus teiginiai apie save yra tiesa. Jis teigė esąs Dievo Sūnus, kuris kalba žmonėms su dievišku autoritetu.

Bažnyčia, visuomenė ir kultūradaugiau

 • Laidojimas žemėje – pasenusi tradicija?

  Paskutiniaisiais dešimtmečiais mūsų visuomenė keičiasi ir šiuo klausimu. Gedėjimo ritualai, pavyzdžiui, budėjimas prie karsto, palaiminimas, pašarvojimas, laidotuvės ar gedulingi pietūs, gyvavę ilgą kultūrinį laikotarpį, palengva kinta.