Kontaktai


Sonata Aleksandravičienė
Laikraščio Ganytojas vyr. redaktorė
El. paštas: ganytojas.btz@gmail.com


Žaneta Lazauskaitė
Laikraščio
Ganytojas redaktorė
Tel.: +370 698 107 09
El. paštas: zanetele@gmail.com

Dalia Janušaitienė
Svetainės evangelija.lt redaktorė

Tel.: +370 606 96 470
El. paštas: evangelija.red@gmail.com

Ramutė Mintautienė
Garso ir vaizdo tarnystės vadovė

Tel.: 
El. paštas: romamintautiene@gmail.com

Jurga Karosaitė
Tikėjimo žodžio Facebook puslapio redaktorė
El. paštas: juuuurga@gmail.com


Gintaras Dijokas
Vaizdo ir garso medžiagos techninis redaktorius
El. paštas: gintaras.btz@gmail.com 
 

Bendrinti: