Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Teologija

Tikra ir netikra atgaila

Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliūdimas pagimdė jumyse tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą!

Regima bendruomenė

„Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa.

Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo kategorijos

Nors mes visada turime stengtis gyventi taip, kaip gyveno Kristus ir Jo šventieji, šis pavyzdys turi būti pritaikytas prie besikeičiančių istorijos sąlygų. Mums nereikia pamokslauti aramėjiškai dėl to, kad taip darė Krikštytojas, ar valgyti pusiau prigulus prie stalo, nes priguldavo Viešpats.

Dievo ir savęs pažinimas

Jonas Kalvinas žinojo, jog tam, kad kilus Reformacijai iš naujo atrastos biblinės tiesos pasklistų po pasaulį, būtina jas pateikti suprantamai paprastiems žmonėms.

Krikštas – panoraminis vaizdas (II)

Reformatų ir presbiterijonų sakramentų teologija jau gerai dokumentuota ir lietuvių kalba. Panašiai kaip liuteronų teologijoje, sakramentai taip pat artimai siejami su Žodžiu, laikomi paskelbto ir pamokslauto žodžio tąsa – regimuoju Žodžiu.

Krikštas – panoraminis vaizdas (I)

Jūsų dėmesiui siūlome kiek sutrumpintą tekstą, skaitytą konferencijoje „Evangeliškai suvokiami sakramentai“, kuri vyko Kėdainiuose, 2017 m. sausio 28 d.
Visą straipsnį rasite Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios svetainėje www.ref.lt

Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (IV)

Anglų presbiteronų dvasininkas, žymus Biblijos komentatorius Mathew Henry (1662-1714) po daugiau nei šimto metų šiek tiek papildo Kalviną, aiškindamas šią ištrauką puritoniško dvasingumo požiūriu.

Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (III)

Apžvalginėje dalyje išryškėjo svarbiausi faktai ir principai, susiję su Biblijos šaltiniais, jos prigimtimi, krikščioniška tradicija, hermeneutikos mokslu ir kai kuriais biblinės interpretacijos sunkumais.

Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (II)

Biblijos interpretacija - plati ir reikšminga tema ne tik hermeneutikos moksle, bet ir visoje krikščioniškoje teologijoje, nors šiandien kartais perdėm mistifikuojama, sureikšminama arba, atvirkščiai, nuvertinama ir net demonizuojama