Kėdainių krikščionių bažnyčia

 


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:

Sekmadieniais, laikas bus patikslintas

Bažnyčios adresas:
Birutės g. 14, 57175 Kėdainiai


Bažnyčia Kėdainiuose prasidėjo 1991m. lapkričio mėnesį, kuomet iš Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" atvykę tikintieji surengė pirmąją evangelizaciją, kurios metu nemažai žmonių priėmė Kristų kaip savo Gelbėtoją. Kitą dieną naujai įtikėjusieji susirinkę į Laisvalaikio centrą išreiškė norą rinktis drauge ir daugiau sužinoti apie Dievą. Buvo nuspręsta pradėti „Tikėjimo žodžio" bažnyčią Kėdainiuose, o broliai ir seserys iš Vilniaus bažnyčios pažadėjo lankyti ir padėti Kristaus pažinimo kelyje. Greitai buvo išnuomota salė ir prasidėjo susirinkimai, kurie nepertraukiamai vyksta iki šios dienos.

Per šiuos 16 metų bažnyčia surengė nemažai religinių, kultūrinių ir visuomeninių renginių. Tris vasaras mieste stovėjo evangelizacinė palapinė, kur žmonės galėjo išgirsti pamokslaujamą Dievo žodį, gyvai atliekamas krikščioniškas dainas ir garbinimo giesmes. Keletą metų evangelizaciniai renginiai vyko ir miesto centre. Bažnyčia taip pat dalyvavo organizuojant Bilio Greimo evangelizacinius renginius Kėdainiuose.

Miesto žmonėms buvo surengta ir kultūrinių renginių, iš kurių būtų galima paminėti Gintauto Abariaus ir Juditos Leitaitės koncertą, krikščioniškos grupės „Dangaus agentai" koncertą miesto parke, nemokamą kino seansą filmui „Kristaus kančia" ir kt.

Šiuo metu bažnyčią lanko apie 50 žmonių. Susirinkimų metu vyksta tarnavimai ne vien tik suaugusiems, bet ir vaikams. Be bendrų susirinkimų tikintieji renkasi ir į namų grupes, kur bendrauja, meldžiasi, studijuoja Dievo žodį.

2017 m. bažnyčia pakeitė pavadinmą ir tapo Kėdainių krikščionių bažnyčia.

                                              


 
Bendrinti: