Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Minčių eskizai

Malonė suteikta

„Jam davė mira atmiešto vyno, bet Jis negėrė“ (Morkaus 15, 23).

O kas po to?

„...ieškokite, ir rasite...“ (Lk 11, 9)

Aukščiausia vieta

„Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi“ (Kol 1,17).

Karalius per amžius

Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats.“ (Apreiškimo knyga 19, 16)

Malda Naujiesiems metams

Ši pasaulinio evangelisto Billy Grahamo malda buvo publikuota leidinyje „The Saturday Evening Post“ 2008 metais, tačiau ši malda kaip anksčiau taip ir dabar išlieka ne mažiau aktuali:

Vakar

„Tačiau neskubėkite eidami... nes VIEŠPATS eina jūsų priešakyje, o jūsų užnugaris – Izraelio Dievas“ (Iz 52, 12).

Nebijokite

Nebijokite
(Evangelija pagal Luką 2, 10)

Gimusiam Jėzui

Iš dangiško Tėvo širdies atskubėjai
Pasaulin mažyčiam Betliejaus tvartely...

„Tyli naktis“

Vargu ar galime įsivaizduoti Kalėdas be giesmės „Tyli naktis“. Per šių metų Kalėdas ji švenčia gražų dviejų šimtų metų jubiliejų ir skamba visame pasaulyje įvairiomis kalbomis.