Radviliškio evangelinė bažnyčia


 
Radviliškio evangelinė bažnyčia


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Laisvės al. 8
Sekmadieniais 11.00 val.

Susirinkimų vieta „Google“ žemėlapyje

Pastorius:
Nerijus Verdingas

Mob. +370 675 38924
nverdingas@gmail.com

Bažnyčią galite paremti elektroniniu būdu:
Gavėjas: Radviliškio evangelinė bažnyčia
A. s.: LT674010051002225728
Bankas: AB Luminor
Paskirtis: AUKA

Mūsų bažnyčios užuomazga galėtume laikyti 1991 metų rugsėjo mėnesį, kuomet Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ tikintieji Radviliškio kultūros namuose surengė evangelizaciją. Radviliškiečių širdys atsivėrė Gerajai Naujienai - nemažai žmonių išpažino Jėzų kaip savo Gelbėtoją ir taip gimė Radviliškio „Tiesos žodžio“ bendruomenė. Apie 30 įtikėjusiųjų ėmė rinktis 2-ojoje vidurinėje mokykloje.

Pradžia ne visuomet buvo lengva, bet nepaisydama sunkumų, bendruomenė toliau skelbė mieste Evangeliją, ir bažnyčia augo. 1993 metais savivaldybėje buvo oficialiai įregistruota Radviliškio bažnyčia „Tiesos žodis“.

Miesto valdžios atstovai buvo palankūs bažnyčiai. Bažnyčios susirinkimams mielai buvo atvertos ir merijos salės, AB „Beržas“, laisvalaikio centro „Lituanika“, Kultūros centro durys,  miesto viešojoje bibliotekoje rytais vykdavo maldos.
Tris vasaras Geroji Naujiena apie Kristų Gelbėtoją sklido iš miesto centre pastatytos  palapinės.

Išgelbėjimo žinia skambėjo ir iš kino teatro ekrano per Bilio Gremo pamokslų įrašus ir krikščioniškus kino filmus. Evangelizacijos vykdavo ir miesto gatvėse, buvo pasiekti ir rajono miesteliai: Šeduva, Baisogala, Šiaulėnai.

Nuo 1999 metų mūsų bendruomenė kelerius metus dalyvavo akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią visame pasaulyje vykdo JAV įkurta labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija „Samariečio krepšys“. Vykdydama šį projektą, Radviliškio miesto ir rajono vaikams bažnyčia yra išdalinusi kelis tūkstančius dovanėlių.
2003 metų lapkričio mėnesį bažnyčia įsigijo savo pastatą.

Iki 1996 metų bendruomenei vadovavo Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ siųsti vyresnieji. 1996 m. metais bažnyčios vyresniuoju buvo paskirtas Nerijus Verdingas, kuris 1999 balandžio 4 d. buvo įšventintas į pastorius.

----

Prabudimas prasideda nuo mūsų pačių. Esame be galo reikalingi vienas kitam. Tik sutardami tarpusavyje, priimdami vienas kitą, mylėdami ir darbuodamiesi kartu būsime gabūs tinkamai apreikšti savo Viešpatį.

Norisi siekti tokios bendruomenės, kad atėjęs naujas žmogus galėtų lengvai įsilieti į jos gyvenimą, atrasti savo vietą, tapti Kristaus mokiniu.

Meldžiamės už savo rajoną. Norime, kad Evangelija pradžioje pasiektų didesnius miestelius, vėliau - tolimesnius kaimus, kaimelius ir ten įsitvirtintų.

Pastorius Nerijus Verdingas 
Bendrinti: