Radviliškio evangelinės bažnyčios pastorius

Kontaktai:

Mob. Tel.: 8 675 38924
El. paštas: nerijoga@gmail.com

Nerijus Verdingas gimė 1970 m. gegužės 12 d. Radviliškyje. Augo dviese, turi jaunesnę seserį Jurgitą. Mokėsi Radviliškio 5-ojoje vid. mokykloje, taip pat Radviliškio 17-ojoje VPTM vairuotojo autošaltkalvio specialybės.

1988 m. buvo pašauktas į tarybinę armiją. Atitarnavęs dvejus metus Tolimuosiuose Rytuose ir grįžęs į Radviliškį, įsidarbino milicijoje, kuri netrukus tapo policija.

1992 m. savo gyvenimą pašventė Jėzui Kristui. Nuo pat tikėjimo pradžios pradėjo tarnauti bažnyčioje: tvarkyti sales, prekiauti literatūra, reguliuoti aparatūrą. 1992-1993 m. mokėsi Šiaulių bažnyčios "Tiesos žodis" Biblijos mokykloje, tarnavo bažnyčioje ūkvedžiu (diakonu). 1996 m. išėjo iš darbo policijoje, buvo paskirtas bažnyčios vyresniuoju ir pradėjo tarnauti etatiniu tarnautoju.

1999 m. balandžio 4 d. Nerijus Verdingas buvo paskirtas pastoriumi. 1999-2000 m. mokėsi ir baigė Biblijos centro "Tikėjimo žodis" tarnystės mokyklą.

1996 m. rudenį sukūrė šeimą. Žmona Diana, gimusi ir augusi Radviliškyje. 1998 m. susilaukė pirmagimio Joelio, 2000 m. gimė antrasis sūnus, Gabrielius. Diana yra bažnyčios vyresnioji ir visokeriopai prisideda prie tarnystės bažnyčioje: šlovinime, namų grupėse.

2005 m. pastorius Nerijus įstojo į Lietuvos krikščioniško fondo EBI (Evangelišką Biblijos Institutą) studijuoti teologiją.

Nuo 2018 m. yra Šiaulių krašto regiono vadovas.

                                              

 
Bendrinti: