Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčia

 


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Sodų g. 19
(įėjimas iš kiemo pusės)
Antradieniais 18.30 val.
Sekmadieniais 10.00 val.

Pastorius:
Giedrius Ažukas

Tel. +370 608 76423

El. paštas:  giedriusazukas682@gmail.com

Kontaktai:

Raštinės adresas: Jonava Sodų 19. Tel. 86597677 el. paštas; jonava@evangelija.lt Internetinė svetainė; http://www.pamokslai.lt/

Banko rekvizitai, kita informacija paaukoti (PayPal):

LT 897300010083576176 

A B “Swedbank”

Įm.kodas 192078984

 

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios mokymo pagrindas ir aukščiausias autoritetas yra Šventasis Raštas. Bažnyčia veikia pagal Teisingumo ministerijos patvirtintus įstatus.

1992 metų kovo mėnesį Jonavos kultūros rūmuose iš Kauno atvykę tikintieji surengė pirmąją evangelizaciją – šio renginio metu skambėjo Dievą garbinančios giesmės, buvo pamokslaujama Jėzaus Kristaus Evangelijos žinia. Po šios šventės kultūros rūmų auditorijoje pradėti rengti reguliarūs bažnyčios tarnavimai, į kuriuos rinkosi apie 10–15 žmonių.

1993 metų pavasarį bažnyčioje pradėjo kurtis vaikų priežiūros, tvarkos palaikymo, garso ir vaizdo įrašų, spaudos platinimo ir šlovinimo tarnavimai. Tais metais pirmąsias evangelizacijas mieste ėmė rengti ir patys Jonavos bažnyčios tikintieji, kuriems talkino Kauno Biblijos mokyklą baigę studentai.

1993 metų rugpjūčio mėnesį bažnyčioje vyko pirmasis vandens krikštas, kurio metu pasikrikštijo apie 50 žmonių. 1993–1994 metais bendruomenėje veikė vakarinė Biblijos vaizdo įrašų mokykla, kurią baigė 24 studentai.

1994 metų lapkritį bažnyčios pastoriumi buvo paskirtas Giedrius Ažukas. Bažnyčia augo, susiformavo darni pasišventusių tarnautojų komanda, Evangelija buvo skelbiama ne tik Jonavoje, bet ir Upninkuose, kur, atsiradus norinčių, taip pat buvo pradėti rengti reguliarūs susirinkimai. Rukloje rinkosi nemaža tikinčiųjų namų grupelė, kuri taip pat nešė gražių tikėjimo darbų vaisių.

Įsteigtas evangelizacinis tarnavimas „Kaimo broliai“ – jo nariai po du vykdavo į Jonavos kaimus ir vienkiemius. Jie ne tik skelbė Evangelijos žinią, bet ir platino pradėtą leisti bažnyčios laikraštį, taip pat  pagal Kristaus žodžius meldėsi už ligonius, o Viešpats liudijo ženklais ir stebuklais gydydamas sergančius. 1995–1998 m. bažnyčia leido laikraštį „Gyvenimo kelias“, kurį skaitė ir prenumeravo ne tik bažnyčią lankantys žmonės.

Evangelijos žinia mūsų miesto žmones pasiekdavo ir per Jonavos kabelinę televiziją AVVA, kuri transliuodavo įrašus su įvairių pastorių iš Švedijos, JAV ir Lietuvos pamokslais.

1995–1996 metų vasaras Jonavoje Geroji Naujiena sklido iš evangelizacinės palapinės. Evangeliją išgirdo daug jonaviečių, nes visų tarnavimų metu buvo žmonių, kurie atgailavo ir šaukėsi Jėzaus Kristaus kaip Viešpaties. Evangelizacinėje palapinėje svečiavosi pamokslininkai ir muzikantai iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Kėdainių, Alytaus ir net iš tolimosios Naujosios Akmenės. Rengėme evangelizacinius susirinkimus miesto centriniame stadione, kuriame skambėjo Gintauto Abariaus sukurtos ir jo paties atliekamos giesmės, jo pamokslautas Dievo žodis.

1995–2000 metais bendruomenėje lankėsi misionieriai iš JAV, Kanados bei Suomijos.

1998 metų kovo mėnesį bažnyčios pastorių Giedrių Ažuką pakeitė Kauno bažnyčios vyresnioji Elena Mickūnaitė. 1999 metų birželio mėnesį bendruomenė persikėlė į naujas patalpas. Į įkurtuvių proga surengtą Evangelijos šventę atvyko nemažas būrys tikinčiųjų iš Tauragės, Raseinių, Jurbarko, Šakių, Vilkaviškio bažnyčių.

1999 metų rugpjūtį bažnyčia skelbė Evangeliją Ruklos miestelyje. Į evangelizacinę palapinę gausiai susirinkdavo vaikų. Kauno bažnyčios vaikų tarnautojai rengė jiems įvairius renginius: vaidino, vedė Biblijos pamokėles, rodė animacinius filmukus, bendravo, dalijo dovanėles.

2000 metais bažnyčios pastoriumi buvo paskirtas Tomas Bukys. 2001 metų pabaigoje, jam išvykus gyventi ir tarnauti į Vilnių, Jonavos bendruomenės pastoriumi buvo paskirtas Mindaugas Sakalauskas. Nuo 2014 m. spalio 1 d., pastoriui Mindaugui išvykus gyventi ir tarnauti į Austriją, Jonavos bažnyčios ganytojo tarnystė vėl patikėta Giedriui Ažukui.

Bažnyčia aktyviai dalyvavo akcijoje „Vaikų kalėdos“ ir ne vienerius metus rengė šventinius tarnavimus, dalindama organizacijos „Samariečio krepšys“ paruoštas dovanėles vaikams ne tik Jonavos mieste, bet ir rajono miesteliuose ir gyvenvietėse. Gražiais pastebėjimais ir šių švenčių akimirkomis dalijosi ir rajono spauda. Šią tarnystę nepasiturinčių Jonavos miesto ir rajono šeimų vaikams Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčia vėl atnaujino 2015 m.

Nuo 2010 metų bažnyčios pamokslininkai tarnauja Alytaus pataisos namuose (vyrų kalėjime), nuo 2011 m. pastorius Mindaugas Sakalauskas (šiuo metu išvykęs gyventi ir tarnauti į Austriją) ir Giedrius Ažukas lanko ir tarnauja Kauno Petrašiūnų parapijos kapucinų vienuolyno įsteigtuose „Gailestingumo namuose“. Mūsų bendruomenė aktyviai dalyvauja ir drauge su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis rengiamose ekumeninėse pamaldose.

Bažnyčios moterų grupė (5 moterys) aktyviai dalyvauja Jonavos krašto moterų asociacijos „Jonavietė“ veikloje, kuri ypatingai daug dėmesio skiria Jonavos vaikų namų auklėtiniams. Nuo 2014 m. spalio mėnesio teikiame pagalbą maisto produktais sunkiai gyvenančioms ir daugiavaikėms šeimoms bei vienišoms mamoms – skelbiame Evangeliją darbais.

Nuo 2015 m. bažnyčia Lietuvos respublikos teisingumo ministerijoje užregistruota kaip Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčia.

Tikime, kad bažnyčios pašaukimas pažinti Kristų ir dalintis tuo pažinimu su kitais yra be galo svarbus. Tikime vaisinga Evangelijos sklaida mūsų kasdienybėje: mūsų namuose, darbuose, tarp kaimynų ir giminaičių. Mūsų vizija – mylinti savo Viešpatį, besimeldžianti ir pasninkaujanti, stiprėjanti dvasia ir pasaulį Jėzui Kristui laiminti bendruomenė. Mylime Dievo žodį, kuriuo nuoširdžiai tikime, ir gerais darbais rodome Dievo meilę aplinkui esančiam pasauliui, kad nė vienas nepražūtų, bet kad daugelis būtų išgelbėti, kaip apaštalas Petras ir ragino: Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie <...>, pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną (1 Pt 2, 12).
   
Bendrinti: