Kupiškio evangelinė bažnyčia

 


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta: 
Vilniaus g. 33 a - 1 (antrame aukšte), Kupiškis
Sekmadieniais 15 val.

Susirinkimų vieta „Google“ žemėlapyje

Pastorius:
Ramūnas Jukna
Mob.:  +370 616 88070

1994 metų birželio mėn. Panevėžio bažnyčios „Tikėjimo žodis“ Biblijos mokyklos studentai atlikdami praktiką surengė pirmąją evangelizaciją Kupiškio mieste. Tų pačių metų liepos mėnesį  Kupiškio kultūros namuose evangelizaciją rengė ir Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pamokslininkai, skelbdami išgelbėjimo žinią kupiškėnams. Dievo žodžio paliesti įtikėjusieji nuo to laiko pradėjo rinktis į vietinę „Tikėjimo žodžio“ bažnyčią Kupiškyje. Tikinčiuosius lankė pamokslininkai iš Panevėžio ir Vilniaus. Bažnyčios jaunimas aktyviai skelbė Dievo žodį savo liudijimu, vaidinimais ir šokiais.

1997 metų birželio 12 d. Kupiškio bažnyčia „Tikėjimo žodis“ buvo įregistruota LR Teisingumo ministerijoje.

Kelerius metus Kupiškio Tikėjimo žodžio bendruomenė dalyvavo tarptautinėje labdaros akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią visame pasaulyje vykdo krikščioniška organizacija „Samariečio krepšys“. Vykdydama šį projektą bendruomenė išdalijo net keletą tūkstančių dovanėlių socialiai remtiniems vaikams Kupiškio mieste, rajono mokyklose, vaikų namuose ir atokiuose kaimuose.

„Evangelikų Lietuvoje mažuma, o Kupiškyje beveik nėra kitokių religinių bendruomenių. Tik Salamiestyje yra istorinė evangelikų reformatų bendruomenė bei Bagdonyse –  sentikių bažnyčia. Gal dar veikia kelios neseniai įsikūrusios religinės bendruomenės. Tad norėdamas būti evangeliku, turi sąmoningai apsispręsti ir pasiryžti tokiam gyvenimui. Mažame provincijos miestelyje negali būti kultūrinis, nominalus krikščionis, nes evangelikai neturi nei įspūdingų maldos namų, nei įspūdingų asmenybių ar pan. Tad mūsų tikėjimo bendruomenė buriasi prie  Kristaus kryžiaus, ir patyrusi dangaus malonę puoselėja asmeninę bendrystę bei brolystę.“ (Bendruomenės pastorius Ramūnas Jukna).
                                              


 
Bendrinti: