Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Būkime ištikimi savo Mokytojui

To niekas nenuginčys, nes neregėta, kad tarnas būtų aukštesnis už savo šeimininką. Kai Viešpats buvo žemėje, kaip buvo su Juo elgiamasi? Ar Jo žodžius priimdavo, ar klausė Jo nurodymų, garbino Jo tobulumą tie, kurių Jis atėjo palaiminti?

Atiduokime savo balsą

Praktinė Šventojo Rašto išmintis: “Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą.” (Romiečiams‬ ‭13:7‬).

Ieškant atsakymų

Nusiminęs ir nusivylęs bažnyčia septyniolikmetis Trevoras visus metus ieškojo atsakymų. Bet niekas negalėjo numalšinti jo troškulio ar atsakyti į jo klausimus. Šios paieškos jį suartino su tėvais.

Kiek jūs kainuojate?

Ketlina, dabar žinoma rašytoja, aprašo savo kovą su depresija, kurią patyrė po užpuolimo. Emocinis skausmas jai sukėlė daugiau kančių už fizinį. Viskas joje tarsi bylojo: „Aš esu nieko neverta mergina, su kuria tikrai nenorėtumėte susipažinti.“

Ištverti išmėginimą

„Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.“
‭‭1 Korintiečiams‬ ‭10:13‬ ‭

Dvasinis statinys

Mūsų šventąjį tikėjimą sudaro du pagrindiniai dalykai: gyvenimas tikėjimu ir elgesys pagal tikėjimą. Tai suvokęs žmogus jau turi neblogą teologinį išmanymą, nes šios tiesos yra pamatinės.

Gyvenimo grumtynės

Gyvenimas šioje žemėje yra kova. Krikščioniškas gyvenimas su Dievu taip pat yra grumtynės ir kova. Ši kova reikalauja visiškos koncentracijos, būti tikslingu, disciplinuotu, susitelkusiu, kad priešininkas tavęs neįveiktų ir kad tu pasiektum finišą pirmas.

Gyvenimas be sumaišties

Pats veiksmingiausias gyvenimas – paprastas gyvenimas. Tiktai tas gyvena veiksmingą gyvenimą, kuris žino, kur eina, žino, kur yra stiprybės šaltinis. Toks gyvenimas laisvas nuo sumaišties, atsitiktinumų, skubos.

Kai Dievas restauruoja meno kūrinį

Prieš dvidešimt metų viena moteris panaudotų daiktų turguje nedideliame JAV miestelyje nusipirko dulkėtą, sulūžusį paveikslą. Jo būklė buvo tokia bloga, kad jis kainavo vos 7 dolerius. Vėliau, valydama sulūžusį rėmą, apačioje pamatė išblukusį pavadinimą „Renuaras“. Paveikslas pasirodė esąs vertas 100 000 dolerių.

Pasitikėk Jo pažadu

Perdėtas rūpestis netgi tuo, kas leistina, yra nuodėmingas. Mūsų Gelbėtojas dar ir dar kartą moko mus vengti perdėto rūpesčio, vėliau tai patvirtina apaštalai.