Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Kas yra šitas?

Artėja Velykos – didžiausia viso krikščioniškojo pasaulio šventė, o siaučia koronavirusas... Pasaulį sukausčiusi mirties baimė, bet Dievo baimė yra stipresnė. Ir nors didelė dalis pasaulio yra karantine ir ne visi tiki, kaip tiki krikščionys, daug žmonių vis tiek ruošiasi Velykoms.

K. S. Luisas apie koronavirusą

Jau aišku, kad virusas COVID-19 virsta rimta pasauline pandemija, todėl būtina imtis visų atsargumo priemonių. Taigi šiomis dienomis aktualūs ir prieš 72 metus užrašyti mokslininko ir rašytojo K. S. Luiso žodžiai.

Mano Viltis Jame (Ps 62, 5)

Skaitydamas vieną iš Šventojo Rašto knygų – Psalmių rinkinį, prisiminiau vieną straipsnį. Jo autorė minėjo ir Lietuvos evangelinių bažnyčių tikintiesiems gerai pažįstamą teologą Dr. W. VanGemereną, kuris dėstė jai universitete Psalmių knygos kursą.

Ugnis širdyje

„Jis aiškino jiems, kas visuose Raštuose apie Jį pasakyta”. ( Luko 24, 27)

Padėka Dievui

Viešpatie, kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Arba kas yra žmogaus sūnus, kad jį aplankai? (Ps 8, 5).

Visada greta

„Jie atsiliepė: ‚Mes čia turime tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis‘ “ (Mt 14, 17).

Išmintinga pagalba

„Padrąsinkite liūdinčius, palaikykite silpnuosius, būkite kantrūs su visais!“ (1 Tes 5, 14).