Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Dykumos žydėjimas

Kaip ir daugumoje dykumų, Mojavio dykumoje galima pamatyti smėlio kopas, išdžiūvusius kanjonus, kalvas ir kalnus. Tačiau amerikiečių biologas Edmundas Jegeris (Edmund Jaeger) pastebėjo, kad kas kelerius metus, dėl gausaus lietaus, dykuma pražysta.

Kokia nuostabi žinia!

Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.

Valtyje su Viešpačiu

„Atsimink, ką įsakiau, - būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi.“ (Jozuės 1, 9)

Ačiū Tau už viską

Koks geras jausmas – pažinti Atpirkėją,
Atgimti dvasioje Aukščiausiojo vaiku.
Palaimos jausmo šilta banga užlieja -
Tampi atnaujintu, nuplautu ir švariu.

Naudingi patarimai krikščionims

• Savo gyvenimo nelyginkite su kitų žmonių gyvenimu. Jūs neturite supratimo, ką jie yra išgyvenę ir nežinote viso jų kelio.
• Neužlaikykite neigiamų minčių arba dalykų, kurių negalite kontroliuoti.

Lauk Viešpaties!

Galbūt atrodo, kad laukti yra lengva, tačiau tai viena iš sunkiausių pamokų, jos krikščionis kareivis mokosi ilgus metus. Dievo kariams daug lengviau sparčiai žygiuoti, nei ramiai stovėti.

Pašaukė, kad būtume šventi

Mes linkę mąstyti apie apaštalus, lyg jie būtų buvę „šventesni“ nei kiti Dievo vaikai. „Šventieji“ yra visi, kuriuos Dievas pašaukė savo malone ir pašventino Šventąja Dvasia.

Ištikimybė kalėjime

„Ir Juozapo valdovas paėmė jį, atidavė į kalėjimą, kur kalėjo karaliaus kaliniai. Bet Viešpats buvo su Juozapu.“ (Pr 39, 20-21)

Drąsa, mokinystė ir buvimas

Vos tik Jeruzalės mieste užgimė krikščionybė, ji iš karto susilaukė aršaus pasipriešinimo. Apaštalų ir kitų mokinių drąsus liudijimas apie prisikėlusį Jėzų bei atlikti stebuklai patraukė minios dėmesį. Tūkstančiai prisijungė prie jų.

Dievo pamatas

„Bet tvirtai stovi Dievo pamatas...“ (2 Tim 2, 19).
Mūsų tikėjimo pamatas yra tai, kad „Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, neįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų“.