Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčia

 


 

Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Šiaulių g. 32/61
Sekmadieniais 14.00 val.

Susirinkimų vieta „Google“ žemėlapyje
 

Kontaktai:
Pastorius Darius Aškinis
daskinis@gmail.com

Tel.  Sabina 8 685 24558
Darius Aškinis 8 67204393

 

 

Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčios istorijos šaknys siekia 1992 m. kovo 17 dieną, kuomet vienoje Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ namų grupelėje įtikėjo dvi tuo metu sostinėje besimokiusios zarasiškės. Grįžusios į gimtąjį miestą, jos liudijo apie Jėzų Gelbėtoją  draugams ir pažįstamiems, trokšdamos kad ir Zarasuose gimtų nauja krikščionių bendruomenė.  

1994 metų vasarą Zarasų kultūros rūmuose vyko pirmoji evangelizacija, kurią organizavo Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“. Nuo to laiko Zarasuose tikintieji pradėjo reguliariai rinktis į bažnyčios tarnavimus, kuriuos vesdavo atvažiavę  pamokslininkai iš kitų bendrijos bendruomenių.

1995 metų vasarą  Zarasuose  Geroji naujiena buvo skelbiama evangelizacinėje palapinėje.

1997 metų birželio 17 dieną Zarasų bažnyčia „Tikėjimo žodis“ buvo įregistruota LR Teisingumo ministerijoje. 2017 m. bažnyčios pavadinimas buvo pakeistas į Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčia.

Nuo pat bažnyčios gimimo tikintieji stengėsi dalintis savo tikėjimu su kitais miesto ir rajono žmonėmis, organizavo evangelizacijas, įvairius renginius visuomenei, tarnavo socialiai remtiniems žmonėms.

Nuo 1998 metų Zarasų bažnyčia kelerius metus dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Vaikų Kalėdos“, kurią visame pasaulyje vykdo JAV krikščioniška labdaros organizacija  „Samariečio krepšys“. Vykdydama šį projektą bažnyčia yra išdalijusi net keletą tūkstančių dovanėlių socialiai remtiniems miesto ir rajono vaikams.

Tikėjimas Kristumi yra pagrindinė priežastis, kodėl mes esame bendruomenė. Kiekvieno mūsų (į)tikėjimas yra unikalus, asmeniškas, bet tikėjimas Kristumi mus ir vienija, veda į bendruomeniškumą, skatina patarnauti kitiems. O jau (ir tik) būdami bendrystėje patiriame Kristaus malonės gausą, esame stiprinami ir taisomi, augame ir bręstame.

                                              


 
Bendrinti: