Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Visuomenės ir bažnyčios aktualijos

Epidemijų Viešpats

91-ji psalmė: Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasilieka Visagalio pavėsy. Jis sakys VIEŠPAČIUI: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!“ Juk tai jis išgelbės tave nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirtį nešančio maro.

Kodėl man ir tau rūpi Asia Bibi

Vyriausia Asios Bibi dukra nepaprastai panaši į savo motiną. Tamsios skvarbios akys tiki, kad gali viską, kas gera ir teisinga.

Ingė Lukšaitė apie Reformaciją: Suvokti modernumo jėgą ir silpnybes

Dr. Deimantas Karvelis metų paskaitoje mokytojams „Reformacijai – 500“ pastebėjo, kad vienuolis paskelbė devyniasdešimt penkias tezes, iš kurių net devyniasdešimt dvi buvo apie gyvuosius, ir tik trys – apie mirusiuosius. Martyno Liuterio (1483–1546) kalbos savo laikmečio žmonėms apie Bažnyčios ydas, žmogaus santykį su Dievu, Šventuoju Raštu, sąžine ir savimi pačiu tapo reikšmingo judėjimo pradžia.

Prof. S. Kregždė: Reformacija yra bendravimo kelias

Praėjusiais metais Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, buvo paminėta Reformacijos penkių šimtų metų sukaktis. Šiais metais Spalio 31-oji – Reformacijos diena pirmą kartą įtraukta į atmintinų dienų Lietuvoje sąrašą.

Mintys apie Kristaus Bažnyčią praeityje ir dabar

Jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje.

Krikščionys ir tautiškumas (III)

Artinamės prie apmąstymų pabaigos. Tad dar kartą paklauskime: kaip krikščionis turėtų žiūrėti į savo tautą? Ar jis turėtų ją „besąlygiškai mylėti“ kaip kartais sakoma? Koks santykis tarp mūsų žemiškosios tapatybės ir dangaus pilietybės?

Stabmeldystės grimasos: Lietuva Dievo vietoje

Šis straipsnis yra skirtas suaugusiems. Tiksliau – suaugusiems Kristuje.
Dainų šventėje ir Valstybės dienos metu reikšminguose oficialiuose renginiuose įvairių chorų atliekamas dažnai skambėjo populiarus patriotinis Gyčio Paškevičiaus kūrinys pagal poetės Erikos Drungytės žodžius.

Krikščionys ir tautiškumas (II)

Yra vienintelis Kūrėjas ir Aukščiausiasis ir viena žmonių „rasė“. Esame viena pasaulinė žmonių šeima, nes „iš vienos šaknies jis išvedė visą žmonių giminę...“ (Apd 17, 26). Žinoma, skirtumų tarp žmonių grupių yra, bet jie daugiausiai yra kultūriniai...