Titulinis / Naujienos / Naujienos Bendrijoje

Sveikiname EBI bakalaurą Vytautą Sajauską

2018 m. gegužės 12 d. EBI Šiaulių studijų centre vyko Vytauto Sajausko baigiamojo bakalauro darbo gynimas. Darbo tema: „Pagoniško baltų tikėjimo sąsajos su krikščioniška lietuvių liaudies religija“.

Kaip nenusivilti? (D. Browno tarnavimas Kauno evangelinėje bažnyčioje)

Balandžio 25 d. svečias iš Prancūzijos Davidas Brownas tarnavo Kauno evangelinėje bažnyčioje. Malonu buvo matyti tikėjimo brolius ir seseris, atvykusius iš Elektrėnų, Raseinių, Anykščių, Jonavos ir kitų miestų. Svečias kalbėjo apie kartais tikinčiuosius ištinkantį nusivylimą. Mūsų nuotaiką veikia net oras, tad ką jau kalbėti apie sudėtingas situacijas...

LEBB Pastorių tarybos pirmininko laiškas dėl Šiaulių bažnyčios TIESOS ŽODIS

2018 m. balandžio 24 d. įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos Pastorių tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ vadovė Anželika Krikštaponienė su pastoracinės tarybos bei bendruomenės atstovais. Buvo svarstomas Šiaulių bendruomenės pasitraukimo iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos klausimas.

Tado Daujoto viešnagė Anykščiuose

2018 m. pradžioje Viešpats Dievas man įdėjo troškimą kartą per mėnesį rengti ekumenines šlovinimo popietes. Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčia savo šlovintojų neturi, tad nusprendėme giesmininkus kviestis iš kitų miestų.

Sėjamas Dievo žodis savu metu atneša derlių

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios iniciatyva š. m. kovo 9 d. buvo suorganizuotas dar vienas labdaringos organizacijos „Samariečio krepšys“ akcijos „Vaikų Kalėdos“ renginys Jonavos socialinių paslaugų centro salėje.