Sveikiname EBI bakalaurą Vytautą Sajauską

2018 m. gegužės 12 d. EBI Šiaulių studijų centre vyko Vytauto Sajausko baigiamojo bakalauro darbo gynimas. Darbo tema: „Pagoniško baltų tikėjimo sąsajos su krikščioniška lietuvių liaudies religija“.

Pasak paties Vytauto, „jau Šventasis Raštas sako, kad pažinimas išpučia, meilė statydina. Tačiau be pažinimo ir meilei augti sunku. Nes žmogus, užsidaręs mažame supratimo ratelyje, nežino išeities, kaip keistis, ką keisti, kaip meilę auginti, kur yra išeitis. Gal kartais ir patogu gyventi su turimu bagažu, nes studijos pareikalauja jėgų, laiko, pasišventimo. Tačiau jei matai naudą ir prasmę, tada gali eiti tuo keliu.“

Sveikiname Vytautą tapus EBI teologijos bakalauru ir linkime Viešpaties malonės tolesniame tikėjimo ir tarnystės kelyje.

www.ebinstitutas.lt

Bendrinti: