LEBB Pastorių tarybos pranešimas

Pranešame, kad š. m. liepos 10 d. Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijai priklausančios bendruomenės – Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Ugnius Meškas pateikė prašymą atsistatydinti iš šios bažnyčios ganytojo pareigų. Tokį sprendimą lėmė LEBB Ganytojo etikos kodekso ir Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas. Pastorių taryba šį prašymą patenkino.

Raginame brolius ir seseris Kristuje atgailos ir romumo dvasioje užtarti Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčią, taip pat U. Mešką bei jo artimuosius ir visą Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją. Guoskimės mūsų Viešpačiu, kuris ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9).

LEBB Pastorių taryba

Bendrinti: