„Minčių lietus“ Vilniuje „Apie mūsų tikėjimo namus“

Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu. Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų. Išmintingas žmogus yra stiprus, ir pažinimas padidina jėgas. Kariaudamas klausyk išmintingų patarimų; daug patarėjų suteikia saugumą (Pat 24, 3-6).
Sausio 17 d. šiomis Šventojo Rašto eilutėmis Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ prasidėjo atvira diskusija „Mūsų tikėjimo namai“. Diskusijoje siekta, kad kiekvienas bažnyčios lankytojas atvirai galėtų išsakyti savo lūkesčius, jaustųsi aktyviu bendruomenės nariu, galinčiu prisidėti prie bažnyčios vizijos, misijos ir tarnystės ne tik savo idėjomis, bet ir dovanomis.

Diskusijoje dalyvavo per 70 žmonių, kurie atsitiktine tvarka buvo suskirstyti į 6 grupeles. Renginio metu jos galėjo migruoti prie skirtingais pavadinimais pavadintų „stotelių“ ir diskutuoti skirtingomis temomis. Kiekviena „stotelė“ turėjo savo pavadinimą ir moderatorių, diskusijos čia vyko po pusę valandos. Penkiose iš „stotelių“ - „Tikėjimo namai“, „Bendruomenės įvaizdis“, „Kas mus motyvuoja?“, „Mūsų nuostatos“, „Mūsų bendruomenės bruožai“ - susirinkusieji aktyviai diskutavo, išsakė tiek teigiamus, tiek neigiamus aptariamo klausimo aspektus. O prie stalelio, pavadinto „Idėjų kavinė“, dalyviai galėjo ne tik pasivaišinti arbata, bet ir išsakyti visus pageidavimus, norus, poreikius ir svajones. Renginio pabaigoje visi vaišinosi pica, o grupelių moderatoriai apibendrino išsakytas mintis, kurios buvo gražiai surašytos ir pakabintos bažnyčios stende.

Dėkojame renginio organizatoriams, suteikusiems kiekvienam bažnyčios lankytojui galimybę išsakyti savo nuomonę. Viliamės, kad konstruktyviai praleistas pusdienis kartu ne tik praturtins mūsų Tikėjimo namus naujomis idėjomis, atgaivins pasitikėjimą vienas kitu, uždegs širdis tarnystei, bet ir kreips žingsnius Kristaus taku!

---------------------------

Siūlome paskaityti kelių dalyvių įspūdžius:

Džiaugiausi galėdama ne tik dalyvauti diskusijose, bet ir moderuoti vieną iš temų - „Mūsų bendruomenės bruožai“. Trys išties intensyvios diskusijų valandos neprailgo. Tam įtakos turėjo tiek gerai organizuota diskusijų eiga, protingas vienai grupei skirtas diskusijų laikas, tiek patys diskusijoje dalyvavę žmonės. Džiugino visų dalyvių geranoriškumas, nuoširdus rūpestis mūsų bendruomene, konstruktyvūs pamąstymai, drąsa išsakyti nepopuliarias idėjas, pagarba kitokiai nuomonei ir humoro jausmas. Džiaugiausi galimybe artimiau susipažinti bei išgirsti tuos žmones, su kuriais ne visuomet pavyksta pabendrauti arba apskritai nėra tekę bendrauti. Belieka palinkėti bažnyčios vadovams jautrumo, įsiklausant į visas išsakytas mintis, ir išminties jas įgyvendinant.
Moderatorė Jūratė Kamarauskienė

Žmonių mintys buvo labai įvairios: tai, kuo vieni džiaugėsi, kiti įvardino kaip keistiną dalyką. Išsakytos mintys ir pageidavimai visi ir vienu metu galėtų būti įgyvendinti gal tik dangiškojoje Jeruzalėje. Tačiau čia, žemėje, mes nuolat keisimės ir ieškosime tos geresnės formos. Kai ko teks atsisakyti. Išliksime subjektyvūs. Deja, bet ne visuomet laimės išmintis.
Žmonės prašė, kad tokia „minčių lietaus“ diskusija būtų organizuojama periodiškai. Ne vienas minėjo, jog pamokslai galėtų būti trumpesni, o žinia - gili, bet išsakyta paprastesniais žodžiais. Taip pat siūlė, kad bažnyčioje atsirastų pageidavimų dėžutė, į kurią būtų galima įmesti užrašytas pastabas ir mintis.
Moderatorė Rūta

Mane asmeniškai labai džiugino aktyvus susirinkusiųjų dalyvavimas, neabejingumas bendruomenės poreikiams, jos dabarčiai ir ateities perspektyvoms. Geranoriška ir pagarbi atmosfera leido kiekvienam pasidalinti rūpimais klausimais, išsakyti pasiūlymus bei pastabas, kurios pasitarnautų visų labui. Manau, tokio pobūdžio renginiai labai reikalingi ir naudingi bendruomenei - tai galimybė pačiam išsakyti susikaupusias mintis, mokytis išgirsti šalia esančius, diskutuoti, ieškoti sutarimo, aptarti pačius įvairiausius pasiūlymus.  Mūsų diskusijų grupelę sudarė skirtingų kartų atstovai - vyresnio amžiaus, vidutinio bei nemažai jaunimo. Nepaisant amžiaus skirtumo, buvo labai miela patirti, kad esame sujungti esmine gija - visi mylime tą patį Viešpatį ir norime pasitarnauti Jam ir savo artimui. Manyčiau, tokie susibūrimai suartina bendruomenę, leidžia geriau pažinti vieniems kitus, skatina pasitikėjimą, padeda išsklaidyti išankstines nuostatas. Buvo išsakyta daug gražių, vertingų minčių. Labai džiugino jaunimas.
Vilniaus bažnyčios tarybos narė Edita Sabalionytė

Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios informacija
Bendrinti: