Sėjamas Dievo žodis savu metu atneša derlių

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios iniciatyva š. m. kovo 9 d. buvo suorganizuotas dar vienas labdaringos organizacijos „Samariečio krepšys“ akcijos „Vaikų Kalėdos“ renginys Jonavos socialinių paslaugų centro salėje. Šią akciją pristatęs bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas pasidžiaugė šia švente ir galimybe kalbėti apie Jėzaus Kristaus gimimą į šią žemę, Jo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą, nes už 3 savaičių visi minėsime Jo prisikėlimo šventę – Velykas. Tad išsamus pasakojimas apie Viešpatį apjungė Kalėdų ir Velykų žinias, padėjo aiškiau pamatyti Evangeliją. Kaip iliustracija parodytas animacinis filmukas – istorija apie sėjėją ir keturias dirvas – dar labiau sujaudino gausiai susirinkusių vaikučių bei jų mamų ir tėčių širdis.

Vaikai džiaugėsi gautomis dovanomis, o jų tėveliai ir mamos dovanų gavo evangelizacinį leidinuką Evangelija.lt, Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios išleistą laikraštį „Reformacijai 500“ bei Šventąjį Raštą.

Viešpaties žodžio sėklos tikrai krito į širdis ir, tikime, savu metu atneš derlių, nes parašyta: „Sėk sėklą rytą ir vakare, nes nežinai, kuri geriau užderės; o gal abi bus vienodai geros“ (Ekl 11, 6).

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios informacija

 

Bendrinti: