Santuokos vakaras Panevėžio evangelinėje bažnyčioje

Š. m. balandžio 28 d. Panevėžio evangelinėje bažnyčioje vyko Santuokos vakaras, kurį vedė kartu su pastoriumi Brentu Hobbs iš JAV atvykę Jimas McLendonas ir Cindy McLendon.

Svečiai Jimas ir Cindy McLendonai susituokę jau 47 metus, taigi turi ką pasakyti apie šeimyninį gyvenimą. Seminarą pradėjęs Jimas, kuris prieš išeidamas į pensiją tarnavo pastoriumi, dalijosi trimis dalykais, padėjusiais jiems su žmona įveikti santuokoje kylančius sunkumus: meilė Jėzui ir Jo malonė; meilė vienas kitam ir didelis troškimas neleisti velniui nugalėti. Dievas ragina: Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas (Žyd 13, 4). Santuoka – tai pirmoji institucija, kurią įkūrė Dievas. Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Santuokoje moteris padeda vyrui, taip pat susituokę žmonės gali džiaugtis seksualiniu gyvenimu ir susilaukti vaikų. Galiausiai, meilė santuokoje atspindi Jėzaus ir Bažnyčios meilę.

Cindy MacLendon dalijosi patirtimi, kad būti susituokusiam nėra lengva. Žmonės tuokiasi tikėdamiesi ilgai ir laimingai gyventi, tačiau to neįvyksta, nebent žmonės darbuojasi dėl savo santuokos. Kokie raktai galėtų atrakinti duris į geresnę santuoką? Pirmasis raktas – branda, su kuria susijęs nesavanaudiškumas (Fil 2, 3). Biblija ragina sutuoktinius mylėti ir gerbti vienas kitą. Taigi kitas santuokos raktas – meilė. 1 Kor 13, 4–7 atskleidžia, ką apie meilę mąsto Dievas: Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Jei pavyktų išlaikyti tokią meilę, santuokos būtų tobulos. Svarbu nekritikuoti savo sutuoktinio, kad šis nesijaustų nemylimu. Verčiau pajuokauti, užuot priekaištavus. Dar vienas raktas – malda. Kiekviena pora turėtų atrasti laiko kartu melstis.

Po pertraukos Jimas kalbėjo apie bendravimą. Vieniems kalbėti paprastai, kitiems sunkiau. Vieni nemoka kalbėti be keiksmažodžių, kiti kalba norėdami kontroliuoti... Apie bendravimą savo laiške taikliai rašo Jokūbas: Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausyti, lėtas kalbėti, lėtas pykti (Jok 1, 19), taigi geriau mažiau kalbėti ir daugiau klausytis. Bendravimo apibrėžimas: kalbėk, kad būtum suprastas, ir klausykis, kad suprastum. Nesilaikant šios taisyklės nėra ir bendravimo.

Vyrą ant scenos pakeitusi Cindy kalbėjo apie tai, kaip santuokoje kovoti su stresu. Neįmanoma gyventi be streso, todėl būtina išmokti jį valdyti. Reaguojant į stresą galima supykti, užsipulti vienas kitą arba, priešingai, atsitraukti, pasinerti į darbą. Dėl streso galima pulti į nuodėmę ar net susirgti. Tai ką daryti? Šventasis Raštas į tai atsako: Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. (Fil 4, 6); Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu (Pat 3, 4). Kitas svarbus dalykas – kalbėtis vienas su kitu, išreikšti jausmus. Kartais kai ko nesakome, stengdamiesi apsaugoti sutuoktinį, tačiau iš tiesų toks žmogus jaučiasi atstumtas. Na ir galiausiai, nepraraskime humoro jausmo – juokas daugeliu atveju ištirpina įtampą.

Trečia seminaro dalis buvo skirta atsakymams į klausimus. Seminaro įrašus galite peržiūrėti toliau:

Pirma dalis:

Antra dalis:

Trečia dalis:

Bendrinti: