Seminaras Šiauliuose „Laimingos šeimos pagrindai“

Kovo 29 d. Šiaulių bažnyčioje „Tiesos žodis“ vyko seminaras šeimoms „Laimingos šeimos pagrindai“. Iš pat ryto į Šiaulių Polifonijos salę sugužėjo poros ir ne tik poros iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių:

Vilniaus, Kauno, Radviliškio, Kuršėnų, Klaipėdos, Panevėžio, Kėdainių, Jonavos, Šilalės, Jurbarko, Tauragės, Mažeikių raj., Ukrainos ir net Kazachstano (seminaras subūrė apie du šimtus dalyvių). Pradėdama seminarą, Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ pastorė Anželika Krikštaponienė pristatė pranešėją ir supažindino su indukciniu Šventojo Rašto aiškinimo metodu.*

 Seminaro pranešėja - Natalija Platova. Ji gyvena Rovno mieste, Ukrainoje. Natalija yra ištekėjusi, turi suaugusią dukterį, dirba mokytoja gimnazijoje bei dėsto (ir tuo pat metu studijuoja) Tarptautiniame indukciniame Biblijos institute. Bažnyčioje Natalija veda Biblijos studijas paaugliams, jaunimui ir moterims, aktyviai tarnauja įvairiose vasaros stovyklose. Be to, skaito paskaitas moterims, šeimoms, jaunimui Ukrainoje ir kitose šalyse. Jau kurį laiką Natalija kviečiama Dievo žodžiu dalytis į įvairias Klaipėdos bažnyčias, o šį kartą sutiko atvykti į mūsų bendruomenę.

Seminare buvo nagrinėjamos tokios temos: „Santuoka - Dievo kūrinys“, „Vyro vaidmuo šeimoje“, „Moters vaidmuo šeimoje“, „Ugdymas bendraujant“, „Meilė“. Pranešėja pabrėžė, jog krikščioniška šeima - tai maža Dieviškosios šeimos kopija žemėje, tad šeimos pašaukimas - atspindėti Dievo šlovę, liudyti Dievo meilę pasauliui. Santuoka yra nuostabi Dievo plano dalis, Dirva, kurią reikia labai prižiūrėti, ir tai - tiek vyro, tiek moters pareiga ir atsakomybė.

Po nuopuolio Dievas tarė moteriai: „...tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus“ (Pr 3, 16). Anot pranešėjos, žodis „trauks“ reiškia pagundą vadovauti vyrui, jam nurodinėti, tačiau Naujasis Testamentas kviečia moterį gerbti savo vyrą. Moters pašaukimas šeimoje - „būti klusnia savo vyrui“, „klausytis savo vyro“, „būti atsidavusia savo vyrui, kaip Viešpačiui“, padėti jam išpildyti Dievo pašaukimą. Paklusnumas vyrui lyg Viešpačiui nėra pažeminimas, tai - kelias į Dievo šlovę, į savęs atradimą ir savojo „aš“ numarinimą, tai tiesiog kita pozicija, kitoks pašaukimas ir funkcija, kita atsakomybė. Kai pamatai, jog tavo vyras yra tau Dievo skirtas žmogus, kad jo galva tikrai yra Kristus, atrandi jėgų deramai gerbti savo vyrą, bet pirmiausia savo sprendimais, pasirinkimais ir veiksmais - gerbti Dievo tvarką.

 Neištikimybė, skyrybos atspindi tikinčiojo atsiskyrimą nuo paties Dievo. Tai - ištikimybės Dievui sulaužymas. Visų pirma žmogus nutolsta nuo Dievo, Jo valios, Jo Žodžio, Jo malonės, o tada atitinkami sprendimai ir veiksmai atsispindi ir jo gyvenime. Ištvirkavimas - dvasinės neištikimybės įsikūnijimas.

Paskutinė seminaro tema buvo „Meilė“. Šis žodis nuostabiai vainikavo visas prieš tai girdėtas temas. Vienas kitą mes turime mylėti taip, kaip mus myli Dievas. O Jis myli besąlygiška, su jausmais nesusieta meile. Dievo meilėje nėra aistros, kuri verčia mąstyti apie naudą sau. Tikroji meilė nenustoja mylėjusi.

Intensyvus Šventojo Rašto nagrinėjimas su pertraukėlėmis vyko iki 18 val. vakaro, o baigiantis seminarui klausėmės šlovintojų atliekamos dainos „Ar mylėsi mane, kai pasensiu?“ (žodžiai Sandros Avižienytės, muzika Arūno Raudoniaus). Klausytojai, nurimę prie Viešpaties kojų, kaip Mortos sesuo Marija, įdėmiai klausėsi, ką Dievas per savo Žodį kalba apie šeimą ir santuoką. Norėjosi pasitikrinti, ar šeimoje viskas gerai, gal kas iškrypę, nesveika, gal reikia ką keisti, dėl ko nors sunerimti.

-----------------------------------
Paprašėme dalyvavusiųjų seminare pasidalyti įspūdžiais.
 
Šeima mums labai brangi, tačiau ne visuomet paprasta kurti ilgalaikius sutuoktinių santykius, puoselėti visų šeimos narių bendrą draugišką gyvenimą ir gerą namų atmosferą. Todėl seminarą matėme kaip vieną iš galimybių nupūsti dulkes nuo „apdulkėjusių kampų“, atnaujinti santykius. Patiko Natalijos raginimas vyrams ir žmonoms skirti vienas kitam pasimatymus, nesvarbu, kiek ilgai gyvename santuokoje.“ (Aidas ir Anželika Krikštaponiai)

Seminaras buvo išties įkvepiantis. Gera klausytis bei mokytis kurti, puoselėti šeimą Dievo žodžio šviesoje. Tiek daug naujų įžvalgų išgirdome! Kiekvienas žodis krito giliai į širdį. Ypatingai įstrigo paraginimas tvirtai apsispręsti ką nors daryti kitaip nei iki šiol. Širdis džiaugėsi, matydama švytinčius visų konferencijos dalyvių veidus. Tikiu, kad kiekvienas savo širdyje permąstėme, kaip suvokiame šeimą, ir kiekvienas nusprendėme labiau stengtis, daugiau aukotis, karščiau mylėti ir dažniau tai pasakyti bei parodyti. (Renata Lembutienė)

 Girdėtas žodis užtvirtino, kad būtent Dievas sukūrė šeimą - vyro ir moters sąjungą, numatė jai tikslus, ribas. Remiantis Dievo žodžiu, buvo apibrėžti  moters ir vyro vaidmenys šeimoje, apžvelgti sunkumai, kliūtys, kurios trukdo suprasti vienam kitą ir pasitarnauti. Smagu, kad į visa tai buvo pažvelgta per Biblijos prizmę, paprastai ir aiškiai. Džiugu, kad seminare dalyvavo jaunimas ir jaunos šeimos. (Darius Plungė)

Išgirdusi, ką apie seminarą kalba mano vyras, prisiminiau pamokslininkės mintį, kad vyrai turi dovaną įžvelgti dalykų esmę. Mane pačią sujaudino įžvalga, su kokia meile Dievas kūrė žmones pagal savo atvaizdą ir pavidalą, suteikdamas  jiems tokias savybes, kad vienas kitam būtų tikras palaiminimas. Dievas labai brangina šeimą ir nekenčia skyrybų. Tad kaip turėtume budėti saugoti ir  vienas kitą? Džiaugiuosi, kad atvažiavo broliai ir seserys iš kitų miestų. Buvo gera pabūti visiems drauge ir pabendrauti. (Jolanta Plungienė)

Esu dėkinga Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ bendruomenei, kuri organizavo šį seminarą šeimoms. Man labai patiko vaizdinga iliustracija su skėčiais apie vyro ir žmonos vaidmenis bei tikslus šeimoje, patikėtus paties Dievo. Moters galva - vyras, vyro - Kristus, Dievo Sūnus, o Kristaus - Dievas Tėvas. Žmona tik tuomet panašėja į Jėzų ir atiduoda šlovę Dievui, kai paklūsta savo vyrui kaip Viešpačiui ir jį gerbia, tarnauja vyrui kaip pagalbininkė, tarsi matoma Dievo ranka jo gyvenime. Tik pripažindama savo silpnybę - norą, trauką viešpatauti ir valdyti, moteris Dievo malonės dėka keičia savo nuostatas. Turėdama minkštą ir Viešpatį mylinčią širdį, ji gabi paklusti ir tarnauti. Taip formuojasi brandus charakteris.“ (Judita Butkevičienė)

*Indukcinis Šventojo Rašto aiškinimas - tai toks aiškinimo būdas, kai, nagrinėdamas Šventąjį Raštą, skaitytojas kelia klausimus ir atsakymus į juos atranda pačiame Šventajame Rašte, nesinaudodamas antriniais šaltiniais ar kitų autorių komentarais.

Nuotraukos Gintauto Tumulio


Seminaro įrašus galima pasiklausyti paspaudus šią nuorodą.

Bendrinti: