Tarybos rinkimai Vilniaus bažnyčioje

Vasario 1 d. Vilniaus bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ vyko neeilinis narių susirinkimas, kurio svarbiausias tikslas buvo išrinkti naują Vilniaus bažnyčios tarybą, t. y. aukščiausią kolegialų bažnyčios valdymo organą, sprendžiantį pastoracinius ir administracinius bažnyčios klausimus.


Prieš pusmetį bažnyčios narių balsų dauguma buvo patvirtinti Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios nuostatai. Juose taip pat buvo nustatyta nauja Tarybos rinkimo tvarka bei reikalavimai kandidatams. Iki šių metų sausio 18 d. buvo gauta 11 kandidatų paraiškų į naują Tarybą.

Narių susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau kaip pusė visų bažnyčios narių, pastorius Darius Širvys paskaitė Šventojo Rašto ištrauką iš Apaštalų darbų (Apd 6, 1-7) - kaip pirmoji Bažnyčia išsirinko tarnystei išmintingus, dievobaimingus tikinčiuosius, turinčius gerą vardą ir kupinus Šventosios Dvasios - ir į salės priekį pakvietė ankstesnės Tarybos narius.

Pradžioje buvo pristatytas šios Tarybos darbas per praėjusius metus bei pateikta finansinė ataskaita. Kiekvienas bažnyčios narys galėjo užduoti aktualius klausimus, į kuriuos atsakė Tarybos nariai.

Vėliau vyko rinkimai į naują Tarybą. Rinkimams vadovavo Valdas Bačkulis, kuris pristatė kiekvieną kandidatą ir suteikė galimybę jam trumpai pasisakyti. Rinkimai vyko dviem etapais: iš pradžių bažnyčios nariai balsavo tik už 6 kandidatus, o vėliau, suskaičiavus rezultatus, pastoriai Darius Širvys ir Andrius Bernotas pasiūlė balsuoti už dar 4 kandidatus iš pateikto 11-os kandidatų sąrašo. Antrąjį etapą praėjus visiems iškeltiems 4 kandidatams, buvo paskelbta naujoji Vilniaus bažnyčios taryba. Ją sudaro12 narių: Andrius Bernotas, Tomas Dičius, Romas Grigalis, Saulius Kalkauskas, Tadas Makčinskas, Gintautas Miežonis, Stasys Pancekauskas, Edita Sabalionytė, Artūras Samsonas, Valdas Statulevičius, Darius Širvys, Gita Živatkauskienė. (Pastorius Darius Širvys ir pastorius asistentas Andrius Bernotas yra tarybos nariai ex officio (pagal užimamas pareigas). Ši nauja Taryba išrinkta trejiems metams.

Rinkimams pasibaigus, buvo padėkota Ruslanui Bogdanovui už dalyvavimą rinkimuose, o ankstesnės Tarybos nariams, nusprendusiems nebekandidatuoti naujuose rinkimuose: Osvaldui Nenartavičiui, Lilei Kozlovskajai ir Valdui Bačkuliui, - už pasišventimą ir tarnystę.

Naujiems Tarybos nariams visi susirinkusieji meldė Dievo malonės, išminties, įžvalgos dirbant šį atsakingą darbą bažnyčios labui. Susirinkimą lydėjo džiugi atmosfera. Vasario 1-oji tapo svarbi diena mūsų bažnyčioje, nes patys bendruomenės nariai galėjo išsirinkti jų lūkesčiams atstovaujančią 12 tikinčiųjų Tarybą.

Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios informacija
Bendrinti: