Vilniaus bažnyčiai – 30 metų

Spalio 21 d. po pamaldų Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčia paminėjo 30 metų sukaktį. Trisdešimt metų – lašelis Dievo ir tautų istorijoje, tačiau bendruomenės bei atskirų tikinčiųjų gyvenimuose tai nemažas laikas, kuriame yra kalvų ir slėnių, džiaugsmo ir liūdesio... Dėkojame Dievui už Jo rūpestį mūsų bendruomene per visus šiuos metus, už suteiktą malonę liudyti Viešpaties šlovę ir prisidėti prie Jo darbų mūsų mieste ir tautoje. Meldžiame, kad mūsų akys nenukryptų nuo Jo Žodžio, kad neužgestų troškimas tarnauti arti ir toli esantiems ir kad drauge su izraelitais dar ilgus metus galėtume liudyti:

Viešpaties nuosavybė yra Jo tauta, Jokūbas – Jo paveldėjimo dalis. Jis ją rado negyvenamų dykumų platybėje; globojo ir rūpinosi ja, saugojo kaip savo akį. Kaip erelis moko skristi savo jauniklius, pats sklando virš lizdo ištiesęs savo sparnus ir neša juos ant savo sparnų, taip Viešpats vienas ją vedė (Įst 32, 9-12).

Nuotraukos Jurgos Statulevičienės ir Gedos Žyvatkauskaitės

Bendrinti: