„Dievas yra meilė“ (galerija)

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas buvo pakviestas pamokslauti Mažųjų brolių kapucinų organizuotame festivalyje „Dievas yra meilė“. Šis festivalis vyko Jurbarko rajone, Paulių gyvenvietėje įsikūrusio Kapucinų vienuolyno ir reabilitacinio centro „Gailestingumo namai“ teritorijoje.

Jaunimo dvasingumui ugdyti skirtoje konferencijoje pastorius pamokslavo apie Šventosios Dvasios nužengimą į žemę bei krikščioniškoje tradicijoje minimą ir švenčiamą pirmosios bažnyčios gimimą Jeruzalėje Sekminių dieną. Vaizdingi pavyzdžiai apie viesulus, prasiautusius Lietuvoje, gražiai iliustravo mintį apie griaunančių pasaulio jėgų žmogaus gyvenime paliekamą žalą. Tačiau Šventosios Dvasios atėjimas kitoks – Ji ateina su ūžesiu, tarsi smarkaus vėjo pūtimas (Apd 2, 1–4), ir atneša gyvenimą teikiančią jėgą. Jėgą, kuri liudija Jėzų Kristų (Jn 15, 26), suteikia tiesos supratimą, ramybę, džiaugsmą, paguodą ir sveikatą. Apaštalų knygos iliustracijos, pristatančios Šventosios Dvasios veikimą per Jėzų Kristų ir apaštalus, parodo mums, kokia buvo pirmoji bažnyčia. Šventosios Dvasios atėjimas – tai Dievo Tėvo pažadas (Apd 1, 4), pranašų paskelbtas. Dvasia pakeičia mūsų akmenines širdis ir padaro ją jautrią Dievo žodžiui, Jo valiai, vykdančią ir gyvenančią pagal Dievo įstatus ir nurodymus (Ez 36, 26–27). Po pamokslo klausytojai liudijo, jog išgirstas žodis lietė jų širdis. Vėliau grupelėse vyko diskusijos pagal iš anksto pastoriaus sudarytus klausimus pamokslo tema.  

Festivalis „Dievas yra meilė“ organizuojamas ne pirmus metus. Į jį suvažiuoja jaunimas iš įvairių Lietuvos vietų – Kauno, Klaipėdos, Jurbarko, Raseinių. Buvo svečių ir iš Lenkijos. Šio festivalio metu vyksta įvairūs edukaciniai projektai, tapyba, keramikos dirbtuvės, Dievo žodžio konferencijos, diskusijos, susitikimai su žinomais sportininkais, aktoriais, kurie paliesti Dievo žodžio gyvena naują gyvenimą ir apie jį liudija kitiems. Vyksta krikščioniškų muzikos grupių koncertai.

Tai išties puiki krikščioniška fiesta, vykstanti tarsi tolimame Galilėjos kaime (Jurbarko raj., Paulių km.), bet pristatanti gelbstintį Kristų, įvairiais Jį šlovinančiais ir garbinančiais projektais, nukreiptais į įvairių konfesijų jaunimo širdis, kad jos būtų pakeistos Šventosios Dvasios jėga.

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios informacija

Bendrinti: