Ekumeninė popietė Anykščiuose

Sausio 19 d. tradicinės Maldų savaitės už krikščionių vienybę proga Šv. Mato bažnyčios parapijos salėje vyko ekumeninis skirtingų denominacijų krikščionių susitikimas, kuriame dalyvavo Romos katalikai iš Anykščių ir Panevėžio, Panevėžio jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė, Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vadovė Birutė Venteraitienė, tikintieji, prijaučiantys Septintosios dienos adventistų bažnyčios mokymui. Toks renginys Anykščiuose vyko pirmą kartą. Ekumeninį susitikimą organizavo anykštėnas Romualdas Repšys ir panevėžietis Gintaras Jankauskas. Anykščių katalikų bažnyčios dekanas kunigas Petras Baniulis, dėl rimtų priežasčių negalėjęs dalyvauti ekumeniniame susitikime, užsuko į salę ir susitikimo dalyviams išsakė palaikymo žodžius.

                                                                                                    Renginio organizatorius R. Repšys

 

Renginyje dalyvavę krikščionys atvirai bendravo, liudijo, kaip Jėzus Kristus pakeitė jų gyvenimą, giedojo giesmes, diskutavo apie krikščionių vienybę, meldėsi už savo ir artimųjų problemas. Viešpats Dievas prisilietė prie renginio dalyvių širdžių. Pasitarę nusprendėme, jog panašūs susitikimai turėtų vykti ir ateityje. Galbūt kitą kartą panašioje popietėje dalyvaus ir kitų miesto evangelinių bendruomenių tikintieji.

   Iš dešinės Panevėžio jungtinės metodistų bažnyčios pirmininkė ir G. Jankauskas su žmona Irena

 

 

     Birutė VENTERAITIENĖ

 

Bendrinti: