Aš pažvelgiau į savo tautą, nes jų šauksmas pasiekė mane... (galerija, įrašas)

Tiek Šventajame Rašte, tiek įvairių šalių istorijoje galima aptikti liudijimų apie tai, kai pavojaus, negandų akivaizdoje, o retkarčiais ir švęsdami džiaugsmingus įvykius, daugybė žmonių kartu su dvasininkais ir valdovais keldavo balsus į Dievą. Ir Viešpats nelikdavo abejingas – tauta sulaukdavo pagalbos, sustiprinimo, valdovai ir vyresnieji būdavo palaiminti išmintimi... Tai nėra svetima ir mūsų šaliai – bendros maldos dvasią ir jėgą patyrėme 1991 m. sausio įvykių metu, stengdamiesi apginti trapią nepriklausomybę nuo nepalyginamai galingesnio brutalaus agresoriaus. Ir nors šiandien laikai ir aplinkybės pasikeitė, bendra malda nepraranda nei jėgos, nei aktualumo...

Jau antrus metus iš eilės Lietuvos evangelinės bažnyčios drauge kviečia tikinčiuosius melstis už savo tautos gerovę ir saugumą. Pirmoji tokia bendra evangelinių bažnyčių malda už Lietuvą pernai, jubiliejiniais Reformacijos metais, vyko Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje (reportažas ir vaizdo įrašas). Šiais metais renginys „įsisiūbavo“ – Lietuvos evangelinės bažnyčios kartu su evangelisto iš Jungtinės Karalystės Davido Hataway‘aus organizacija gruodžio 1 d. visus neabejingus savo šaliai bei pripažįstančius maldos svarbą pakvietė į LITEXPO parodų rūmus. Per visą dieną trukusį renginį skambėjo maldos ir sveikinimo žodžiai, krikščionių muzikantų atliekamos giesmės, pamokslaujama Evangelijos žinia, nebuvo pamiršti ir vaikai...

Nacionalinė maldos diena prasidėjo giesme „Tėve mūsų“, kurią drauge giedojo ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos atvykę maldininkai, po to sveikinimo žodį tarė Seimo narė Laimutė Matkevičienė, Vilniaus meras Remigijus Šimašius, svečias iš Latvijos – evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Pavelas Levuškanas. Vėliau palydimi Juditos Leitaitės, Gabrielės Gvazdikaitės, Vaido Vyšniausko atliekamų giesmių į sceną vienas po kito kilo Lietuvos evangelinių bažnyčių ganytojai. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis kvietė melstis už visas šalies valdžios sritis, ekonominę padėtį. Evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas meldė Viešpaties, kad Lietuva – visi jos gyventojai – būtų atviri skelbiamai Evangelijos žiniai, jog išgelbėjimas įgyjamas tik tikėjimu per Jėzų Kristų. Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovas, pastorius Gabrielius Lukošius maldoje atvėrė mūsų šalies skaudulius – meldėsi už savižudybių prevenciją, alkoholio įtakos mažinimą. Vilniaus krikščionių bažnyčios „Biblijos kelias“ pastorius Anatolijus Dmitrukas užtarė šeimos krikščioniškų vertybių išsaugojimą ir puoselėjimą. Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kunigas Remigijus Matulaitis meldėsi dėl tautos išlikimo vidinių ir išorinių grėsmių akivaizdoje, o Vilniaus protestantų bažnyčios pastorius Vaidas Vyšniauskas prisiminė dar vieną Lietuvos žaizdą – holokaustą. Lietuvos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys ragino melstis už visame pasaulyje persekiojamą Bažnyčią. Pirmąją Maldos dienos dalį baigė bendras visų dvasininkų tautos palaiminimas ir vyskupo Mindaugo Sabučio ištartas Aarono palaiminimas.

Per antrąją, popietinę renginio dalį, susirinkusiųjų dėmesys krypo į pamokslaujamą Evangelijos žinią. Aštuoniasdešimt šešerių metų evangelistas iš Didžiosios Britanijos Davidas Hataway‘us kalbėjo apie tai, kad Evangelijoje slypinti Dievo jėga stebuklinga, tačiau labai praktiška – ji gydo ligonius, išlaisvina įkalintuosius, šaukia iš mirties į gyvenimą. Tai vyko ne tik Jėzaus ir apaštalų dienomis, bet ir šiandien, juk Dievo gailestingumas nepasikeitė. Pamokslininkas liudijo apie tiesiog neįtikėtiną maldos galią ir Dievo malonę, kurią pats patyrė per ilgus tarnavimo dešimtmečius. Jis du kartus pribloškė gydytojus patyręs dievišką išgydymą nuo gerklės, o vėliau ir plaučio vėžio, kuris iš jo kūno dingo be pėdsakų. Už Evangelijos skelbimą ir Šventojo Rašto „kontrabandą“ gūdžiais socializmo laikais evangelistas buvo dešimčiai metų įkalintas tuometinėje Čekoslovakijoje, tačiau kalėjimo durys stebuklingai atsivėrė vos po metų. Be to, už grotų praleisti metai nepraėjo veltui – įgyta patirtis padėjo suprantamiau perduoti Gerąją naujieną kaliniams, kurių vieno tarnavimo metu įtikėjo net 1200, ir nemaža dalis šiandien patys tarnauja Viešpačiui... Visgi stebuklai tėra tik priemonė siekiant svarbiausio dalyko – išgelbėjimo per tikėjimą į Jėzų Kristų. Kas lengviau – ar pasakyti: „Tavo nuodėmės tau atleistos“, ar pasakyti: „Kelkis ir vaikščiok“? – klausė Jėzus, prieš išgydydamas paralyžiuotą žmogų. – Bet kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint žemėje valdžią atleisti nuodėmes, – čia Jis tarė paralyžiuotajam, – sakau tau: kelkis, imk savo gultą ir eik namo!“ (Lk 5, 23) Džiugu, kad ir tą vakarą, atsakydami į pamokslininko lūpomis išsakytą Viešpaties kvietimą, kelios dešimtys renginio dalyvių Dievo ir žmonių akivaizdoje išpažino troškimą gyventi Kristui.

Davido Hataway‘aus pamokslo įrašą galite peržiūrėti „Ministry of David Hataway“ „Facebook“ puslapyje https://www.facebook.com/DavidGHathaway/ (vertė Gita Navickaitė).

 

Renginio metu nebuvo pamiršti ir vaikai – JAV įsikūrusios evangelistinės ir labdaros organizacijos „Samariečio krepšys“ akcija „Vaikų Kalėdos“ kartu su dovanėlėmis batų dėžutėse mažiesiems dovanojo džiaugsmo ir šilumos. Šis neturtingesnių pasaulio šalių vaikams skirtas tarnavimas, kuris apkabina beveik visą pasaulį, šiemet mini 25 metų sukaktį, nemažai vaisių jis atnešė ir Lietuvoje. Daugiau informacijos apie tai – svetainėje www.vaikukaledos.lt.

Evangelinės bažnyčios Lietuvoje negausios, bet juk ir Evangelijos galia nėra žemiška, o jos didingumą lemia ne įspūdinga statistika. Evangelijos jėga ir grožis – tai tyra tikinčiųjų meilė Dievui ir artimui, nuoširdus tikėjimas, troškimas pažinti Tiesą, drąsa ir pasiryžimas pašvęsti Kristui savo gyvenimus. Tad žvelgdami ne į aplinkybes, o į Dievą, nepailskime ir toliau užtarti maldoje savo šalies.

P. S. Džiugu, kad Maldos diena neliko nepastebėta nacionalinės žiniasklaidos: čia galite peržiūrėti LRT reportažą ir „Lietuvos ryto“ reportažą.

 

Dalia Janušaitienė

Bendrinti: