Studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą 2018 m.

2018 m. birželio 4 d. – rugsėjo 5 d. vyksta papildomas studentų priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą (EBI). Studentai priimami į Vilniaus ir Šiaulių studijų centrus. Papildomas priėmimas reiškia, kad nauji studentų kursai nebus sudaromi, stojantiesiems suteikiant galimybę įsilieti į jau vykstančias akademines programas.

Evangelinis Biblijos institutas siūlo trijų studijų pakopų programas.

Pirmoji studijų pakopa – Biblijos studijų sertifikatą suteikiančios studijos. Tai įvadinė Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pažinimo programa. Ja siekiama praturtinti kiekvieną krikščionį. Nuolatinė šių studijų trukmė – 2 metai (60 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/bibliniu-studiju-sertifikatas

Antroji studijų pakopa – Tarnystės diplomą suteikiančios studijos. Tai išsamios Šventojo Rašto ir krikščioniškos teologijos studijos, teikiančios ir praktinės teologijos žinias. Ši programa – nepamainoma pagalba vaisingai tarnauti bažnyčioje ir visuomenėje trokštančiam krikščioniui. Nuolatinė šių studijų trukmė – 4 metai (120 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/tarnysts-diplomas

Trečioji studijų pakopa – Teologijos bakalaurą suteikiančios studijos (universitetinio lygio teologijos programa). Bakalauro studijas baigę studentai yra išsamiai supažindinami su biblistikos, Bažnyčios istorijos ir misiologijos dalykais, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais – akademine ir praktine teologijomis. Tai pastoracinės ir Dievo žodžio tarnystės keliu žengiantiems krikščionims pasitarnausianti programa. Nuolatinė šių studijų trukmė – 6 metai (180 kreditų). Daugiau apie programą skaitykite http://www.ebinstitutas.lt/teologijos-bakalauras

Pirmosios dvi studijų pakopos – Biblinių studijų sertifikato ir Tarnystės diplomo – yra integruotos į trečią, aukščiausią, studijų pakopų programą – Teologijos bakalauro studijas. Studentas, įstojęs į kurią nors iš dviejų žemesnių studijų pakopų ir sėkmingai ją baigęs, gali pereiti į aukštesniąją.

Priėmimas vyksta toliau nurodyta tvarka:

1) užpildoma stojančiojo anketa;

2) pateikiamas gyvenimo aprašymas;

3) pateikiamos dvi rekomendacijos;

4) dalyvaujama stojimo pokalbyje (tik stojantiems į Vilniaus studijų centrą).

Informaciją apie priėmimo tvarką, elektroninę stojimo anketą, gyvenimo aprašymo pavyzdį ir rekomendacijos formą rasite EBI svetainėje http://ebinstitutas.lt/lt/priemimo-tvarka EBI Vilniaus ir Šiaulių studijų centrų kontaktus rasite http://ebinstitutas.lt/kontaktai. Stojančiuosius į Vilniaus studijų centrą prašome atskirai sutarti dėl stojimo pokalbio su Vilniaus studijų centru.

Instituto studijų programų, studijų dalykų, dėstytojų ir studijų mokesčių informaciją rasite EBI svetainėje www.ebinstitutas.lt.

Asmuo ryšiams
Rūta Puišytė
Sekretorė

Evangelinis Biblijos institutas
Vilniaus studijų centras
Bitėnų g. 2C
06202 Vilnius

 El. paštas ruta.puisyte@ebinstitutas.lt

www.ebinstitutas.lt

Bendrinti: