Seminaras „Biblinė sielogyda: tikinčiųjų pagalba tikintiesiems“

 

Visuomenėje, kurioje gyvename ir kurios dalimi esame, psichologinės problemos ir sielos žaizdos yra slepiamos arba sprendžiamos savipagalbos, psichologinio konsultavimo, psichoterapijos būdu. Tačiau ką apie santykius, krizes, psichologinę bei fizinę prievartą, netektį, vaikystės patirtis bei traumas, nerimą, pykti ir sielvartą sako Biblija? Kodėl reikalinga, kad bet kokia psichologinė pagalba būtų pagrįsta Dievo Žodžiu? Kas yra Biblinė sielogyda ir kuo ji skiriasi nuo pasaulio siūlomų sprendimo būdų? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškokime drauge.

Š. m. spalio 18-20 d. Kaune organizuojamas seminaras „Biblinė sielogyda: tikinčiujų pagalba tikintiesiems“.  Seminarą ves Markas ir Dona Keldermanai – sertifikuotų sielogydos specialistų šeima iš JAV. Praeityje 13 metų tarnavęs dvasininku, dabar Markas greta profesionalios Biblinės sielogydos dar užima studentų reikalų ir dvasinio formavimo dekano pareigas bei dėsto pastoracinę teologiją Puritan Reformed seminarijoje. Šiuo metu jis taip pat siekia ir biblinės sielogydos daktaro laipsnio Reformed Presbyterian seminarijoje.

Dona dirba Shepherd‘s Way Biblijos centre Grand Rapidse, aktyviai dalyvauja Puritan Reformed seminarijos studentų žmonų draugijos veikloje, seminarijoje konsultuoja sielogydos klausimais. Ji – ir kasdienių skaitinių knygos moterims Seasons of the Heart autorė.

Markas ir Dona šiuo metu gyvena Grand Rapidse, Mičigano valstijoje. Jie turi šešis vaikus ir vieną anūkę; greitu metu tikisi sulaukti dar dviejų vaikaičių.

 

Seminaro dalyvių skaičius yra ribotas (25 vyrai ir 25 moterys), todėl maloniai kviečiame jus iš anksto registruotis el. paštu buhalterija@evangelija.lt.


Konferencija yra remiama „Come Over And Help“ organizacijos, todėl seminaras yra tik dalinai mokamas (25 Eur).

 

Daugiau informacijos galite rasti brošiūroje 

 

https://ref.lt/142-naujienos/879-seminaras-bibline-sielogyda-tikinciuju-pagalba-tikintiesiems

 

Bendrinti: