„Vilnius dega 2016“ (galerija)

Vilniaus „Malonės“ baptistų bendruomenė parodė įkvepiantį pavyzdį, š. m. gegužės 28 d. savo bažnyčioje surengusi „šlovinimo dieną“ – net 10 valandų nenutrūkstamą Dievo garbinimą. Penkių bendruomenių atstovams (tarp kurių buvo ir Tikėjimo žodžio šlovintojai) buvo skirta po dvi valandas. „Malonės“ baptistų bažnyčios šlovintojai šį renginį pavadino „Vilnius dega“, tikėdami, kad toks garbinimo laikas ne tik neša šlovę Dievui ir padeda kurti vienybę tarp Vilniaus bažnyčių, tačiau taip pat keičia dvasinę atmosferą visame mieste. Mūsų bendruomenės šlovintojai nuoširdžiai palaikė tokią iniciatyvą ir prisijungė, atsiduodami Viešpaties garbinimui bei maldai.

Nuostabus laikas Viešpaties akivaizdoje suteikė galimybę kiekvienam dalyvavusiam pasiduoti Šventosios Dvasios tėkmei ir pabūti Jo indu, ne tik leistis Jo keičiamam, bet ir pačiam malda bei užtarimu keisti mūsų miesto veidą.

Esu tikra, kad toks renginys – tik pradžia, ir kad tokių Viešpaties aukuro „pakūrenimų“ gausės įvairiose krikščionių bendruomenėse. Tad raginu drąsiai jungtis kiekvieną, neabejingą Dievo darbui mūsų šalyje. (Beje, broliai katalikai jau senokai yra pradėję nenutrūkstamą adoraciją – Dievo garbinimą – visoje Lietuvoje, kuris ištisą parą pakaitomis vyksta įvairiose Lietuvos parapijose, tad turime į ką lygiuotis!) Juk viena diena Tavo kiemuose yra vertesnė už tūkstantį kitur; geriau būti durininku Dievo namuose, negu gyventi nusidėjėlių palapinėse (Ps 84, 10).
Bendrinti: