EBI kviečia studentus ir laisvuosius klausytojus

Kviečiame mokytis Tarnystės mokykloje, studijuoti Evangeliniame Biblijos institute arba tapti laisvaisiais klausytojais išklausyti dėstomus dalykus asmeniniam tobulėjimui. Registruokitės iki rugsėjo 19 d.

 

Tarnystės mokykla
Tarnystės mokykla – tai evangelinių bažnyčių tarnautojams skirtos Biblinių pagrindų studijos. 2020 m. rudens semestro studijų dalykas: KAIP DIEVO ŽODIS KEIČIA MUS? BIBLINĖS ANTROPOLOGIJOS IR DVASINIO FORMAVIMO PAGRINDAI, dėstytojas pastorius Darius Širvys. Kurso tikslas – pabrėžti Biblijos viršenybę krikščionio gyvenime ir įgalinti Dievo žodžio tarnystei evangelinių bažnyčių tarnautojus.
Paskaitos vyksta Vilniaus evangelinėje bažnyčioje (Bitėnų g. 2C, Vilnius), kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį, 9:45–13:00 val.
Daugiau informacijos ir registracijos anketa: https://www.ebinstitutas.lt/tarnystes-mokykla/

 

Priėmimas į Evangelinį Biblijos institutą
Priėmimas į EBI vyksta 2 kartus metuose – rugsėjo ir sausio mėnesiais iki pirmosios atitinkamo semestro sesijos.
Stojantysis turi užpildyti EBI svetainėje pateiktą stojančiojo anketą ir atsiųsti savo gyvenimo aprašymą el. paštu vilnebi@gmail.com. Bendruomenės pastorius, vyresnysis tarnautojas ar parapijos kunigas turi užpildyti rekomendaciją ir atsiųsti el. paštu. Tokią pat rekomendaciją turi užpildyti dar vienas bendruomenės narys – vyresnysis arba kitas krikščionis vilnebi@gmail.com. Asmenys, norintys išklausyti kuriuos nors dėstomus dalykus, taip pat turi užpildyti stojančiojo anketą.
Daugiau informacijos EBI svetainėje.

 

EBI studijų programos
Biblijos studijų sertifikato programa
(60 ECTS kreditų) supažindina studentus su Šventojo Rašto analizės ir krikščioniškos teologijos pagrindais. Šios studijų programos paskirtis – pagilinti krikščioniško tikėjimo ir Šventojo Rašto pažinimą per įvadinius Senojo ir Naujojo Testamentų ir krikščioniškos teologijos dalykus. Biblijos studijų sertifikato programa trunka dvejus metus (keturis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, programa baigiama surinkus pakankamą kreditų skaičių.
Tarnystės diplomo programa (120 ECTS kreditų) suteikia studentams žinių ir įgūdžių, reikalingų tarnaujant vietinėse bendruomenėse. Esminis Tarnystės diplomo programos tikslas – išugdyti bažnyčios tarnautojus, turinčius tvirtus biblinių ir teologinių žinių pagrindus bei gebančius taikyti savo žinias įvairiose bažnyčios tarnavimo laukuose. Tarnystės diplomo studijos trunka ketverius metus (aštuonis semestrus). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus pakankamą kreditų skaičių.
Teologijos bakalauro programa (180 ECTS kreditų) suteikia teologinį išsilavinimą, apimantį akademinę ir praktinę teologiją. Teologijos bakalauro programa išsamiai supažindina studentus su biblistikos, istorinės, sistematinės ir pastoracinės teologijos pagrindais, gilina Bažnyčios istorijos ir misiologijos žinias. Teologijos bakalauro studijų programa trunka šešerius metus (dvylika semestrų). Jei studentai nenori ar negali mokytis visu krūviu, studijos baigiamos surinkus 180 kreditų.
Asmeninio tobulėjimo tikslais norintiems lankyti vieną ar kitą dėstomą dalyką, tokia galimybė sudaroma, suteikiant laisvojo klausytojo statusą. Laisvieji klausytojai kartu su kitais studentais dalyvauja paskaitose, tačiau namų darbus ir kitas užduotis atlieka savo nuožiūra. Laisviesiems klausytojams kreditai už dėstomą kursą nesuteikiami.

ebinstitutas.lt

Bendrinti: