Kasdienė ekumeninė MALDA UŽ LIETUVĄ

Kviečiame visus drauge melstis už Lietuvą ir jos žmones šiuo neramiu visam pasauliui laiku. Susijunkime visi kartu kiekvieną vakarą 19.05 val. širdimis, mintimis ir protu, kreipdamiesi į Viešpatį šiais žodžiais:

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje,

teesie šventas Tavo vardas,

teateinie Tavo karalystė,

teesie Tavo valia

kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien

ir atleisk mums mūsų kaltes,

kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Ir neleisk mūsų gundyti,

bet gelbėk mus nuo pikto.

Nes Tavo yra karalystė, galybė ir garbė per amžius.

Amen.

 

Šia malda ragina melstis Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija, Miesto bažnyčia, Gerosios naujienos centras, baptistų bažnyčios ir kitos evangelinės bendruomenės bei organizacijos. Daugiau informacijas rasite čia.