Malda už krikščionių vienybę Vilniaus evangelinėje bažnyčioje

Sausio 23 d., ketvirtadienį, 18.30 val., Vilniaus evangelinėje bažnyčioje vyks malda už krikščionių vienybę. Kviečiame susiburti maldai už krikščionių vienybę ir garbinti Viešpatį drauge su skirtingų Vilniaus evangelinių bažnyčių tikinčiaisiais ir ganytojais.

Po maldos kviesime pabendrauti ir pasivaišinti.

Vilniaus evangelinės bažnyčios informacija

Bendrinti: