Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

LEBB 2020 m. žiemos sinodas

2020 m. vasario 8 d. Vilniuje įvyko jau dešimtasis Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) Sinodas – visuotinis pastorių ir vyresniųjų susirinkimas.

Kas yra Dievas?

Jeigu tu nori garbinti ką nors, / garbink saulę iš giedro dangaus. / Ji neklausia, kas tu esi, / Ji tik šviečia, / jai lygūs visi – mintyse skamba pagauli Andriaus Mamontovo dainos „Tiktai tavyje“ melodija iš albumo „Elektroninis Dievas“ (2011).

Neatsakyti poreikiai

Dažnai savęs klausiu: ar Viešpats girdi mano maldas? Ar mano maldos priimtinos Dievui? Juk jei aš meldžiuosi Jėzaus vardu, tai reiškia lyg pats Jėzus melstųsi ir prašytų kartu su manimi.

Jums gimė Gelbėtojas

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.“ (Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus 8–12 eilutės).

Aš Jį matysiu...

„Aš jį matysiu, bet ne dabar, į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje“.
‭‭Skaičių 24:17‬

Anapus Kalėdų slenksčio

Kviečiu šiandien pakeliauti laiku ar netgi už jo ribų. Įsikibkite, kelionė prasideda!
Nusikelkime atgal į praeitį daugiau nei 2000 metų. Tvartelis: gyvulėliai, šienas, duslus kvapas, jauna žydė moteris su savo vyru ir ką tik gimęs kūdikis, suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose. Lauke – nustebę, ką ten nustebę – apstulbę piemenys!

Mano didvyris

Baigėsi antra advento savaitė, ir didžiosios žiemos šventės – Kalėdos bei Naujieji metai jau kažkur visai šalia. Vieni prisimena krikščionišką jų turinį, kiti – pagoniškas tradicijas, treti tiesiog smagiai švenčia. O ketvirti nešvenčia visai. Visgi yra vienas dalykas, kurio mūsų aplinka nė vienam neleidžia užmiršti. Tai – dovanos.

IX Rytų Europos lyderių forumas Kijeve

2019 m. lapkričio 6–9 d. Kijeve, Ukrainoje, vyko Rytų Europos lyderių forumas (RELF) (rus. ВЕЛФ – Восточноевропейский Лидерский Форум). Šis jau nuo 2011 m. organizuojamas renginys yra kitose šalyse vykstančių Europos lyderių forumo dalis ir gera alternatyva tiems, kurie gerai nemoka anglų kalbos.

Kur veda Šventoji Dvasia?

Mėgstantys skaityti Šventąjį Raštą tikrai supranta sąvoką „Šventosios Dvasios vedimas“. Be šio vedimo nė vienas negalime būti Dievo vaiku. Šventoji Dvasia dalyvavo mūsų gyvenime, kai išpažinome Jėzų Kristų savo Viešpačiu, ir iki šiandienos mus veda guosdama, globodama, padėdama.