Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę

Mūsų šalį garsina ne tik sportininkai ar menininkai, bet ir liūdna statistika. Lietuva vis dar pirmauja Europos Sąjungoje pagal savižudybių skaičių, alkoholio suvartojimą vienam žmogui.

Širdies problema

Kodėl kartais taip sudėtinga pasitikėti Dievu? Atrodytų, šaukiesi Viešpaties, bet kažkoks kietas, tave apgaubęs, apvalkalas neleidžia prasiveržti ir pakelti akis į Dangų.

Amžinasis gyvenimas yra nepalyginamai didesnis...

Šiais metais kiekvieną mėnesį planuojame pristatyti po vieną Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bažnyčią ir jos ganytoją. Sausio mėnuo skiriamas Kaunui. Jūsų dėmesiui siūlome pokalbį 2016 m., kai Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius šventė 60 metų jubiliejų.

Maldos 2019 m. sausio–kovo mėn.

Įžengę į 2019 metus dėkokime Dievui už Jo malonę ir ištikimybę ir melskimės, kad įsišaknytume Kristuje ir tikėjimą praturtintume visomis dorybėmis ir galiausiai meile...

Džiaugsmingų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų

Švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą, prisiminkime, jog gimė Tas Asmuo, kuris atnešė nuodėmių atleidimą ir prisikėlimą iš mirusiųjų. Gimė išmintis, gyvenimas, meilė, tiesa ir gailestingumas.

Dievo palankumas žmonėms

Neišvengiamai artėja bene didžiausia šiandieninėje visuomenėje pripažinta šventė – Kalėdos. Skirtingi žmonės įvairiai ją švenčia, skirtingai supranta.

Kai vos nepaslysta koja

Kiekviena karta patiria savus iššūkius. Kai kurie iš jų – bendražmogiški, kiti – būdingi tik tam laikotarpiui. Šiandien žmogus skuba ir nori viską gauti greitai.

Oazė – atpirktoji krikščionių bendruomenė

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, nes kiekvienas neš savo naštą (Gal 6, 2–5).

Dievas kalba šiandien

Kartą gyveno du krikščionys. Vienas sėkmingas, kitas... nelabai. Pirmasis puikiai išmanė (gero) gyvenimo dalykus, turėjo išlavintą meninį skonį, buvo sportiško kūno sudėjimo, stilingas, viskuo aprūpintos šeimos galva, gerbiamas „gyvenime pasiekusių“ draugijose. Antrasis – neturintis nuolatinių pajamų, poliklinikų ir padėvėtų drabužių parduotuvių klientas, bevaikis, žmonos paliktas, su pensininke mama vieno kambario bute gyvenantis vienišius.

Palyginimas apie Karaliaus Sūnaus vestuves

Evangelijose užrašyta daug įvairių Jėzaus palyginimų, kuriuos Jis pasakodavo minioms, mokiniams ar atskiriems asmenims (Mk 4, 33–34; Mt 13, 34–35).