Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Tarno širdis

Mūsų Viešpats Jėzus mokė savo mokinius: Jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didieji juos valdo. Bet tarp jūsų taip neturi būti.

Išėjimas

Išėjimas – tai ne tik įvykis, aprašytas vienoje iš Biblijos knygų, bet ir žmogaus bei tautų gyvavimo principas: norėdamas, kur nors nueiti, visų pirma turi iš kažkur išeiti. Tam, kad atrastum ką nors nauja, reikia palikti sena.

Netekome Vytauto Kairio

Su giliu liūdesiu pranešame, kad šiandien, 2019 m. balandžio 4 d., mirė giesmių autorius ir brangus mūsų brolis Vytautas Kairys.

Pastorė Jurgita ir jos šeima

Tęsiame pažintį su Lietuvos miestelių Evangelinių bažnyčių bendrijos bendruomenės ganytojais. Siūlome susipažinti su Raseinių evangelinės bažnyčios pastorės Jurgitos Kučinskienės šeima, jų tarnyste ir tikėjimu Dievu. Straipsnis paruoštas 2017 m.

Eliziejaus pašaukimas ir išrinkimas

Elijas išėjęs iš ten, surado Šafato sūnų Eliziejų ariantį lauką. Dvylika jungų jaučių ėjo pirma jo, jis pats arė su dvyliktuoju.

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę

Mūsų šalį garsina ne tik sportininkai ar menininkai, bet ir liūdna statistika. Lietuva vis dar pirmauja Europos Sąjungoje pagal savižudybių skaičių, alkoholio suvartojimą vienam žmogui.

Širdies problema

Kodėl kartais taip sudėtinga pasitikėti Dievu? Atrodytų, šaukiesi Viešpaties, bet kažkoks kietas, tave apgaubęs, apvalkalas neleidžia prasiveržti ir pakelti akis į Dangų.

Amžinasis gyvenimas yra nepalyginamai didesnis...

Šiais metais kiekvieną mėnesį planuojame pristatyti po vieną Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bažnyčią ir jos ganytoją. Sausio mėnuo skiriamas Kaunui. Jūsų dėmesiui siūlome pokalbį 2016 m., kai Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius šventė 60 metų jubiliejų.

Maldos 2019 m. sausio–kovo mėn.

Įžengę į 2019 metus dėkokime Dievui už Jo malonę ir ištikimybę ir melskimės, kad įsišaknytume Kristuje ir tikėjimą praturtintume visomis dorybėmis ir galiausiai meile...