Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Išminties kelias

Pastaraisiais metais tenka dalyvauti daugybėje iškilmių. Antai vienas sūnus baigė vaikų darželį ir pradėjo eiti į mokyklą, o kitas sūnus mokyklą baigė. O kur dar įvairios šventės ir paminėjimai, kurių metu įdomu išgirsti, ko žmonės linki.

Maldų kryptys liepai – rugsėjui

Dėkokime už buvusius ir vasarą dar būsiančius renginius, stovyklas, už galimybę pailsėti.
Melskime tikėjimo, vilties ir meilės.

Ateikime pas Jėzų

Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų [tikėjimo] išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu (Žyd 4, 14– 16).

Prisipildyti vilties ir ja dalintis su kitais

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties (Romiečiams 15, 13).

Sveikiname Alytaus evangelinę bažnyčią – jai 30-imt!

Miela sese, Alytaus evangeline bažnyčia!
Sveikinu Tave ir visus Tiesą mylinčius Tavo vaikus su 30-uoju gimtadieniu – tebus su Jumis malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, Tėvo Sūnaus, tiesoje ir meilėje (2 Jn 3).

Maldų kryptys Bendrijai

Dėkokime Dievui už visokeriopą Jo pagalbą ir palaikymą pandemijos metu.
Melskimės: už valdžias – už Prezidentą, už Vyriausybę, už Seimą, už miestų valdžias, prašydami jiems nuovokos ir išminties, kad skirtingos valdžios institucijos atrastų sutarimą; palaikykime valdžioje esančius žmones, kuriems tenka priimti sprendimus šiuo visiems sudėtingu metu:

Didis išgelbėjimas

Galvojant apie artėjančias Velykas, atmintyje iškilo gana seniai su vienu pažįstamu vykęs pokalbis. Tuo metu aš buvau ateistiškai auklėtas jaunuolis. Mano pašnekovas tarp kitko paklausė, ar yra kokia nors sąsaja tarp mūsų ir Ievos bei Adomo nuodėmės.

Skurdo karalijoje suvokė ir kitą tiesą (nuotraukos)

Evangelikų pastorius pirmą dienos centrą vaikams Panevėžyje įkūrė su vyriausiuoju sūnumi sugrįžęs iš misijos skurdžiuose Filipinuose. Šeima pasiryžusi ir vėl iškratyti kiaulę taupyklę, kad tik savi vaikai išmoktų atjausti vargstantį. Tuomet net piktųjų įtarinėjimai, kad miltus ar cukrų savanoriai pasisavins, kelia vien tik šypseną.

Nepasiduok!

Beskaitant pranašo Izaijo knygą tarsi pamačiau tai, kas šiandien vyksta visoje žemėje: Žemė liūdi ir nyksta, pasaulis visiškai sumenkėjo ir nyksta; žemės išdidieji nusilpsta.

Dievo geranoriškumas nusidėjėliui

Šventojo Rašto pirmieji skyriai suteikia daug informacijos apie Dievo prigimtį, charakterį, pasaulio atsiradimą, žmogaus kilmę ir išskirtinumą. Skaitydami ir stebėdami pradžioje vykusius įvykius nustembame suvokę, kokioje nuostabioje vietoje Dievas apgyvendino žmogų, padarydamas jį panašų į save ir gabų nešioti Jo atvaizdą bei šlovę.