Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Kviečiame melstis

Brangieji, ieškokime Viešpaties, melskimės, užtardami pandemijos drebinamą pasaulį ir savo šalį, o taip pat, iškilus poreikiui, padėkime vieni kitiems.

Mylinti širdis

Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu.“ Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Antrasis – panašus į jį: „Mylėk savo artimą kaip save patį.“ Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 22, 34–40).

LEBB 2020 m. žiemos sinodas

2020 m. vasario 8 d. Vilniuje įvyko jau dešimtasis Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) Sinodas – visuotinis pastorių ir vyresniųjų susirinkimas.

Kas yra Dievas?

Jeigu tu nori garbinti ką nors, / garbink saulę iš giedro dangaus. / Ji neklausia, kas tu esi, / Ji tik šviečia, / jai lygūs visi – mintyse skamba pagauli Andriaus Mamontovo dainos „Tiktai tavyje“ melodija iš albumo „Elektroninis Dievas“ (2011).

Neatsakyti poreikiai

Dažnai savęs klausiu: ar Viešpats girdi mano maldas? Ar mano maldos priimtinos Dievui? Juk jei aš meldžiuosi Jėzaus vardu, tai reiškia lyg pats Jėzus melstųsi ir prašytų kartu su manimi.

Jums gimė Gelbėtojas

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.“ (Evangelijos pagal Luką 2 skyriaus 8–12 eilutės).

Aš Jį matysiu...

„Aš jį matysiu, bet ne dabar, į jį žiūrėsiu, bet ne iš arti. Žvaigždė užtekės iš Jokūbo giminės, skeptras pakils Izraelyje“.
‭‭Skaičių 24:17‬

Anapus Kalėdų slenksčio

Kviečiu šiandien pakeliauti laiku ar netgi už jo ribų. Įsikibkite, kelionė prasideda!
Nusikelkime atgal į praeitį daugiau nei 2000 metų. Tvartelis: gyvulėliai, šienas, duslus kvapas, jauna žydė moteris su savo vyru ir ką tik gimęs kūdikis, suvystytas vystyklais ir paguldytas ėdžiose. Lauke – nustebę, ką ten nustebę – apstulbę piemenys!