Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Kaip ir kodėl Dievas mus sukūrė?

Kas aš? Vienišas klausimas iš manęs šaiposi, – to savęs klausė eilėraštyje paskutinėmis gyvenimo dienomis nacių kalėjime buvęs liuteronų pastorius Dytrichas Bonheferis. Tikrasis kvailys, iš kurio dievai pasityčioja arba jį suniokoja, yra tas, kuris nepažįsta savęs, – iš tamsios celės draugui rašė britų rašytojas Oskaras Vaildas.

Ištikimybė mažuose dalykuose

Per Lietuvą nuvilnijus Atgimimo bangai, XX a. devintajame dešimtmetyje ne vieno jaunuolio širdy gimė gyvas tikėjimas Dievu, o kiek vėliau ėmė kurtis ir naujos evangelinio tikėjimo bažnyčios.

Klausimai (Laisvės gynėjų dienai)

Kas aš? Tas ar anas?
Argi šiandien aš – tas, o rytoj – kitas?
O gal tai, kas manyje dar likę, panašu į sumuštą armiją,
kuri netvarkingai traukiasi nuo jau laimėtos pergalės?
Kas aš? Vienišas klausimas iš manęs šaiposi.
Kad ir kas būčiau, Tu mane pažįsti, esu Tavo, Dieve!
Ištrauka iš D. Bonheferio eilėraščio „Kas aš?“ (1945 m.)

Maldos kryptys 2021 m. sausio mėn.

Dėkokime Viešpačiui už praėjusius metus: nors metai buvo kupini iššūkių, bet Viešpats maloningai rūpinosi ir vedė mus savo Dvasia.

Kristaus šviesa telydi jus 2021 metais!

Šiandien jau nesame svetimi ir atskirti nuo To, kuris tapo šviesa pasauliui. Jau nebeklaidžiojame be Dievo ir be vilties. Esame tvirtose Visagalio rankose ir su pasitikėjimu galime glaustis prie mylinčios Jo krūtinės. Tebūna mūsų širdies akys atviros Kristaus šlovei (ne tik) 2021-aisiais metais!

LEBB Pastorių tarybos sveikinimas

Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą <...>. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. (Lk 2, 11)

Nesibaigiančio džiaugsmo versmė

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė.

„Dievas šitą darbą pradėjo, Jis ir pabaigs“

Kiekvienas Lietuvos miestelis unikalus savo gamta, istorija, tradicijomis, kurias kūrė ir puoselėjo ten gyvenę žmonės. Atvykę į Anykščius, išvysime nuostabų poeto Antano Baranausko apdainuotą kraštą. Plačiau apie šį kraštą, jo vertybes bei pažintines vietas mums galėtų papasakoti gidė Birutė Venteraitienė.