Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Maldos spalio-gruodžio mėn.

Dėkokime už Viešpaties globą ir palaikymą pandemijos metu.
Melskime: Už rinkimus ir naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Seimą.

Kalno pamokslas – Kauno evangelinės bažnyčios „Youtube“ kanale

Taip jau nutiko su žmonių rase, kad žmonės šiandien savo širdimis nemato Dievo. Įsivaizduojame Jį kaip žiaurų, kaip atimantį iš mūsų gyvenimo džiaugsmą. Mums atrodo, kad kūriniai yra svarbesni ir didingesni arba kad mes esame reikšmingesni negu Kūrėjas.

Daug pašauktų, bet maža išrinktų

2 Karalių 4 skyriuje užrašytas nuostabus pasakojimas, kaip pranašas Eliziejus prikėlė šunemietės sūnų iš numirusiųjų. Šiame pasakojime minimi trys pagrindiniai veikėjai – tai moteris šunemietė, pranašas Eliziejus ir jo tarnas Gehazis.

Ar Dievas yra vienas asmuo?

„Meilė tvyro ore!“ – sakoma, kai pilkos kasdienybės horizonte pasirodo du mylintys žmonės. Sulaikę kvėpavimą stebime, kaip jaunieji prisiekia ištikimybę, negalime atplėšti akių nuo gimstančios šeimos stebuklo.

Maldos liepos – rugsėjo mėnesiams

Liepos – rugsėjo mėnesiais melskime, kad tvirtai pasitikėtume Viešpačiu, nesiduotume sugniuždomi ateities nežinomybės ir įvairiausių permainų metu būtume pasiruošę liudyti apie turimą viltį.

Pragaras yra...

Skaitant Johno Piperio knygą „Broliai, mes neprofesionalai“ buvau sujaudintas žodžių realumo apie pragarą, skyriuje „Broliai, pajauskite pragaro realumą“ ir tos žinios, kuria jis dalinasi.

Viešpaties diena artėja

Palaimintas, kas skaito bei klauso šios pranašystės žodžių ir laikosi, kas joje parašyta, nes laikas yra arti (Apr 1, 3).

Viešpats brangina tarnystę darbo vietoje

Skaitydami Bibliją atrandame, kad darbą įsteigė Dievas. Pradžios knygos pirmame skyriuje septynis kartus paminėta, kad Viešpats Dievas darbavosi ir savo triūsą įvertino „gerai“ ar „labai gerai“.