Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Mano didvyris

Baigėsi antra advento savaitė, ir didžiosios žiemos šventės – Kalėdos bei Naujieji metai jau kažkur visai šalia. Vieni prisimena krikščionišką jų turinį, kiti – pagoniškas tradicijas, treti tiesiog smagiai švenčia. O ketvirti nešvenčia visai. Visgi yra vienas dalykas, kurio mūsų aplinka nė vienam neleidžia užmiršti. Tai – dovanos.

IX Rytų Europos lyderių forumas Kijeve

2019 m. lapkričio 6–9 d. Kijeve, Ukrainoje, vyko Rytų Europos lyderių forumas (RELF) (rus. ВЕЛФ – Восточноевропейский Лидерский Форум). Šis jau nuo 2011 m. organizuojamas renginys yra kitose šalyse vykstančių Europos lyderių forumo dalis ir gera alternatyva tiems, kurie gerai nemoka anglų kalbos.

Kur veda Šventoji Dvasia?

Mėgstantys skaityti Šventąjį Raštą tikrai supranta sąvoką „Šventosios Dvasios vedimas“. Be šio vedimo nė vienas negalime būti Dievo vaiku. Šventoji Dvasia dalyvavo mūsų gyvenime, kai išpažinome Jėzų Kristų savo Viešpačiu, ir iki šiandienos mus veda guosdama, globodama, padėdama.

Apie maldą

„Viešpatie, išmokyk mus melstis...“ – šiuos žodžius ištarė vienas iš Jėzaus mokinių, pamatęs besimeldžiantį Jėzų. Galbūt mokinį įkvėpė Jėzaus maldingumas, o gal dvasinis žingeidumas, nes juk ir Jonas Krikštytojas mokė savo mokinius melstis. Tad Jėzus pamokė juos maldos ,,Tėve mūsų“, kuri dar vadinama Viešpaties malda.

Kiekvienas tikėjimas vienodai geras. Ar tikrai?

Nuolat girdžiu žmones sakant: „Bet kuris tikėjimas yra vienodai geras, nes visos religijos moko to paties: gėrio, meilės, pagarbos ir pagalbos kitiems, skatina sutelkti pastangas, kad būtum išgelbėtas ir pan.“

Siekime nevystančio vainiko

Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte! Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – nevystantį.

Pasirinkime teisingai

Mokyk mane teisingai nuspręsti ir pasirinkti (Ps 119, 66). Dievo žodis moko, taiso, bara, ragina, bet svarbiausia, kad jis moko mus pasirinkti savo gyvenime daryti teisingus sprendimus.

Sveikiname Gabrielių ir Ritą

Gal kiek pavėluotai, bet iš visos širdies sveikiname LEBB vadovą ir Kauno evangelinės bažnyčios pastorių Gabrielių Lukošių ir jo žmoną Ritą kartu santuokoje keliaujant jau 30 metų