Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Krikščionių vienybės pagrindas

Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, – kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei (Jn 17, 20–21).

Ramūno Juknos kvietimas į Vienybės šventę

Sveiki, paskutinį vasaros savaitgalį, rugpjūčio 24–26 dienomis, vyks Vienybės šventė. Šią šventę, į kurią kviečiami tikintieji iš visos Lietuvos, rengia Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija.

Ką pasirinkti?

Problemos, nelaimės ir visas šio pasaulio blogis nepajėgia išplėšti iš žmonių troškimo gyventi. Siekia išplėšti, bet negali. Lašelis gyvenimo džiaugsmo suteikia žmogui daugiau vilties ir jėgų, negu blogybių gausa – nusivylimo ir nevilties. Iškentę skausmą, nubraukę ašarą, su viltimi laukiame naujos dienos. Ką ji atneš?

Dievo valia yra gera, priimtina ir tobula

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia (Rom 12, 2). Biblija moko pasišvęsti Viešpačiui ir kviečia savo mąstymą keisti pagal Dievo žodį.

Užjaučiame Gintautą Gruzdį netekus tėčio

Su liūdesiu pranešame, kad į amžinybę išėjo Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastoriaus Ginto Gruzdžio tėvas Juozapas Gruzdys. Kūnas bus pašarvotas Vievio laidojimo namuose, Semeliškių g. 44, liepos 19 d nuo 15 val. Laidotuvės vyks penktadienį, liepos 20 d.,12 val. Vievio kapinėse.

Maldos kryptys liepos-rugsėjo mėn.

Dėkokime Dievui už poilsio laiką. Melskimės už Vienybės šventę, vyksiančią rugpjūčio 25–26 d. Vilniuje: kad ši šventė pasitarnautų Bendrijos atsinaujinimui. (Skaityti daugiau...)

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos struktūra

Tęsiame trumpų vaizdo įrašų seriją, kuriuose Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) pastoriai pristato įvairius LEBB aspektus. Kviečiame pasiklausyti Vilniaus bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio minčių apie LEBB struktūrą. Pridedame vaizdo įrašą ir pokalbio tekstą.

Šventoji Dvasia

Neseniai šventėme Sekmines – minėjome dieną, kai Šventoji Dvasia nužengė ant pirmųjų Kristaus mokinių. Nuo tos dienos prasidėjo nauja dvasinio žmonijos gyvenimo era. Pats Kūrėjas savo Dvasia apsigyvena Jėzumi Kristumi patikėjusių žmonių širdyse.

LEBB teologijos raida

Jūsų dėmesiui siūlome antrąjį vaizdo įrašą apie Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją. Šiame įraše pastorius Gabrielius Lukošius dalijasi mintimis apie LEBB teologijos raidą. Taip pat pridedame vaizdo įrašo tekstą.

LEBB tikslas, vizija ir misija

Jūsų dėmesiui siūlome vaizdo įrašų ciklą, kuriame Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovai pristatys svarbiausius LEBB aspektus – viziją, misiją, teologijos raidą, valdymo struktūrą ir pan.