Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Sekminės

Kodėl krikščionys švenčia Sekmines? Kažkada, dar neįpusėjus pirmajam amžiui, septintą savaitgalį po Velykų, Jeruzalėje prasidėjo nauja era žmonijos istorijoje. Ant paprastų mirtingųjų nužengė Šventoji Dvasia.

Kvietimas į Vienybės šventę

Sveiki, brangieji, norisi pakviesti visus į Vienybės šventę, kuri vyks rugpjūčio 24–26 dienomis – tai bus paskutinis rugpjūčio savaitgalis. Būsime kartu Dievo akivaizdoje, džiaugsimės Jo malone, turėsime puikų svečią, kuris dalinsis Dievo žodžiu.

Pasišventimas

Žvelgdami į Jėzaus gyvenimą žemėje matome, kad Jis buvo visiškai atsidavęs savo dangiškajam Tėvui ir atliko Jam patikėtą misiją iki galo. Jėzus yra mums pavyzdys, kaip sekti Dievu, kaip nešti kryžių, kaip nepalūžti, kai ateina sunkūs laikai.

Gelbstintis Dievas

Turbūt daugelis sutiks su mintimi, kad krikščionių Dievas yra Tas, kuriam rūpi žmogaus likimas. Vien tai, kad Jis gimė Žmogaus Sūnumi, įrodo didžiulę Jo meilę kiekvienam.

Maldos 2018 m. balandžio–birželio mėn.

Mums, Dievo vaikams, gyvenant ir tarnaujant šiame besikeičiančiame ir žūstančiame pasaulyje, tenka patirti įvairiausių išmėginimų, pagundymų ir suspaudimų.

Uždegtos širdys

Evangelistas Lukas neįtikėtinai įtaigiai perteikia velykinę prisikėlimo nuotaiką, kurią išgyveno Kristaus mokiniai. Dėl Viešpaties nukryžiavimo jie buvo nugrimzdę į neviltį: jų viltys sudužusios, lūkesčiai neišsipildę, širdys sumišusios ir pilnos nerimo bei baimės.

Kitokia meilė

Velykos būna pavasarį. Ir šie metai ne išimtis – žemė jau budinasi, žadinama atkopiančios saulės spindulių. Skaisčią šviesą, šviežią žalumą, bręstančius pumpurus ir gėlių žydėjimą dovanoja Kūrėjas – kaipgi tuo nesidžiaugti?

Atkurtai Lietuvos valstybei 100 metų!

Prisimenu Sąjūdžio laikus, Sausio 13-ąją, Baltijos kelią, Tautos prabudimą. Tiek daug įkvėpimo, tikėjimo, geranoriškumo, pasiaukojimo. Laisvė – kaip Dievo dovana iš dangaus – sužavėjo daugelį. Tačiau vieni išmoko Laisvės pamokas, kitiems sekasi sunkiau.

Raugės kviečiuose (Mt 13, 24–43)

Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo. Kai želmuo paūgėjo ir subrandino vaisių, pasirodė ir raugės.

Apie teisingumą

Šiame straipsnyje noriu pasidalinti įžvalgomis iš Šventojo Rašto apie vieną žmonių tarpusavio santykių aspektą – teisingumą, t. y. apie tai, kokiais būdais žmonės sprendžia konfliktines situacijas.