Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Dievo valia yra gera, priimtina ir tobula

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia (Rom 12, 2). Biblija moko pasišvęsti Viešpačiui ir kviečia savo mąstymą keisti pagal Dievo žodį.

Užjaučiame Gintautą Gruzdį netekus tėčio

Su liūdesiu pranešame, kad į amžinybę išėjo Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastoriaus Ginto Gruzdžio tėvas Juozapas Gruzdys. Kūnas bus pašarvotas Vievio laidojimo namuose, Semeliškių g. 44, liepos 19 d nuo 15 val. Laidotuvės vyks penktadienį, liepos 20 d.,12 val. Vievio kapinėse.

Maldos kryptys liepos-rugsėjo mėn.

Dėkokime Dievui už poilsio laiką. Melskimės už Vienybės šventę, vyksiančią rugpjūčio 25–26 d. Vilniuje: kad ši šventė pasitarnautų Bendrijos atsinaujinimui. (Skaityti daugiau...)

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos struktūra

Tęsiame trumpų vaizdo įrašų seriją, kuriuose Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos (LEBB) pastoriai pristato įvairius LEBB aspektus. Kviečiame pasiklausyti Vilniaus bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio minčių apie LEBB struktūrą. Pridedame vaizdo įrašą ir pokalbio tekstą.

Šventoji Dvasia

Neseniai šventėme Sekmines – minėjome dieną, kai Šventoji Dvasia nužengė ant pirmųjų Kristaus mokinių. Nuo tos dienos prasidėjo nauja dvasinio žmonijos gyvenimo era. Pats Kūrėjas savo Dvasia apsigyvena Jėzumi Kristumi patikėjusių žmonių širdyse.

LEBB teologijos raida

Jūsų dėmesiui siūlome antrąjį vaizdo įrašą apie Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją. Šiame įraše pastorius Gabrielius Lukošius dalijasi mintimis apie LEBB teologijos raidą. Taip pat pridedame vaizdo įrašo tekstą.

LEBB tikslas, vizija ir misija

Jūsų dėmesiui siūlome vaizdo įrašų ciklą, kuriame Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovai pristatys svarbiausius LEBB aspektus – viziją, misiją, teologijos raidą, valdymo struktūrą ir pan.

Sekminės

Kodėl krikščionys švenčia Sekmines? Kažkada, dar neįpusėjus pirmajam amžiui, septintą savaitgalį po Velykų, Jeruzalėje prasidėjo nauja era žmonijos istorijoje. Ant paprastų mirtingųjų nužengė Šventoji Dvasia.

Kvietimas į Vienybės šventę

Sveiki, brangieji, norisi pakviesti visus į Vienybės šventę, kuri vyks rugpjūčio 24–26 dienomis – tai bus paskutinis rugpjūčio savaitgalis. Būsime kartu Dievo akivaizdoje, džiaugsimės Jo malone, turėsime puikų svečią, kuris dalinsis Dievo žodžiu.

Pasišventimas

Žvelgdami į Jėzaus gyvenimą žemėje matome, kad Jis buvo visiškai atsidavęs savo dangiškajam Tėvui ir atliko Jam patikėtą misiją iki galo. Jėzus yra mums pavyzdys, kaip sekti Dievu, kaip nešti kryžių, kaip nepalūžti, kai ateina sunkūs laikai.