Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Pastorė Jurgita ir jos šeima

Tęsiame pažintį su Lietuvos miestelių Evangelinių bažnyčių bendrijos bendruomenės ganytojais. Siūlome susipažinti su Raseinių evangelinės bažnyčios pastorės Jurgitos Kučinskienės šeima, jų tarnyste ir tikėjimu Dievu. Straipsnis paruoštas 2017 m.

Eliziejaus pašaukimas ir išrinkimas

Elijas išėjęs iš ten, surado Šafato sūnų Eliziejų ariantį lauką. Dvylika jungų jaučių ėjo pirma jo, jis pats arė su dvyliktuoju.

Apie tarnystę Dievui, sielos sveikatą bei ramybę

Mūsų šalį garsina ne tik sportininkai ar menininkai, bet ir liūdna statistika. Lietuva vis dar pirmauja Europos Sąjungoje pagal savižudybių skaičių, alkoholio suvartojimą vienam žmogui.

Širdies problema

Kodėl kartais taip sudėtinga pasitikėti Dievu? Atrodytų, šaukiesi Viešpaties, bet kažkoks kietas, tave apgaubęs, apvalkalas neleidžia prasiveržti ir pakelti akis į Dangų.

Amžinasis gyvenimas yra nepalyginamai didesnis...

Šiais metais kiekvieną mėnesį planuojame pristatyti po vieną Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bažnyčią ir jos ganytoją. Sausio mėnuo skiriamas Kaunui. Jūsų dėmesiui siūlome pokalbį 2016 m., kai Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius šventė 60 metų jubiliejų.

Maldos 2019 m. sausio–kovo mėn.

Įžengę į 2019 metus dėkokime Dievui už Jo malonę ir ištikimybę ir melskimės, kad įsišaknytume Kristuje ir tikėjimą praturtintume visomis dorybėmis ir galiausiai meile...

Džiaugsmingų Kalėdų ir palaimintų Naujųjų

Švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimą, prisiminkime, jog gimė Tas Asmuo, kuris atnešė nuodėmių atleidimą ir prisikėlimą iš mirusiųjų. Gimė išmintis, gyvenimas, meilė, tiesa ir gailestingumas.

Dievo palankumas žmonėms

Neišvengiamai artėja bene didžiausia šiandieninėje visuomenėje pripažinta šventė – Kalėdos. Skirtingi žmonės įvairiai ją švenčia, skirtingai supranta.

Kai vos nepaslysta koja

Kiekviena karta patiria savus iššūkius. Kai kurie iš jų – bendražmogiški, kiti – būdingi tik tam laikotarpiui. Šiandien žmogus skuba ir nori viską gauti greitai.

Oazė – atpirktoji krikščionių bendruomenė

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, nes kiekvienas neš savo naštą (Gal 6, 2–5).