Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Dangus atėjo į žemę

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.

Trečia Advento savaitė. Viltis

3 savaitė. VILTIS: Aš ir mano bažnyčia, mano dvasingumas. (1 Kor 12, 31; 13, 1-3, 13; 14, 1)
Atsakyk po vieną klausimą kas dieną, pasimelsk ir, jei nori, aptark jį su savo artimu:

Antra Advento savaitė. RAMYBĖ

Tęsiant adventinę kontempliatyvaus dvasingumo praktiką, šią savaitę paskirkime įsižiūrėti į savo šeimos istoriją Kristaus šeimos istorijos kontekste. Kalėdos yra puikus metas susitaikyti su savo šeimos gyvenimo vingiais, patirtimis bei įžvelgti Dievo gerumą, pagalbą juose.

Pirma Advento savaitė. LAUKIMAS.

Jūsų prašymu savo tinklaraštyje pateikiu dvasinės savityros klausimus, kuriuos pristačiau pirmojo Advento sekmadienio pamokslo metu.

Advento dvasingumas

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. <…> Laikas perplėšti ir susiūti, laikas tylėti ir kalbėti, laikas mylėti ir nekęsti, laikas karui ir taikai. (Ekl 3, 1, 7-8)

Atsinaujinimas

Šiais metais protestantiškas pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų. Lietuvos Seimas 2017 metus paskelbė Reformacijos metais. Tai didelis padrąsinimas tikintiesiems, žinia, kad ir valdžioje yra drąsių politikų, nebijančių eiti prieš srovę.

Netekome Vandos Šiaudvytienės

Mielieji,
pas Viešpatį išėjo daugelio pažįstama ir mylima sesuo Kristuje, aktyvi maldininkė, ilgametė mūsų bendruomenės narė Vanda Šiaudvytienė

„Teisusis gyvens tikėjimu“

Jūsų dėmesiui siūlome Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio homiliją, skambėjusią Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje iškilmingų Reformacijos 500 šventei skirtų pamaldų metu.

Biblinio pamokslavimo eskizai (2 dalis)

Šiandien populiaru sakyti, jog esama daug religijų ir skirtingų įsitikinimų apie Dievą, tačiau niekas nežino, koks Dievas yra iš tikrųjų. Tai kartais mėginama iliustruoti dramblio ir aklųjų metafora: kiekvienas tikėjimas apie „dramblį“ (Dievą) kalba iš savo perspektyvos, bet suvokia jį tik iš dalies.