Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Kai vos nepaslysta koja

Kiekviena karta patiria savus iššūkius. Kai kurie iš jų – bendražmogiški, kiti – būdingi tik tam laikotarpiui. Šiandien žmogus skuba ir nori viską gauti greitai.

Oazė – atpirktoji krikščionių bendruomenė

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, nes kiekvienas neš savo naštą (Gal 6, 2–5).

Dievas kalba šiandien

Kartą gyveno du krikščionys. Vienas sėkmingas, kitas... nelabai. Pirmasis puikiai išmanė (gero) gyvenimo dalykus, turėjo išlavintą meninį skonį, buvo sportiško kūno sudėjimo, stilingas, viskuo aprūpintos šeimos galva, gerbiamas „gyvenime pasiekusių“ draugijose. Antrasis – neturintis nuolatinių pajamų, poliklinikų ir padėvėtų drabužių parduotuvių klientas, bevaikis, žmonos paliktas, su pensininke mama vieno kambario bute gyvenantis vienišius.

Palyginimas apie Karaliaus Sūnaus vestuves

Evangelijose užrašyta daug įvairių Jėzaus palyginimų, kuriuos Jis pasakodavo minioms, mokiniams ar atskiriems asmenims (Mk 4, 33–34; Mt 13, 34–35).

Maldos spalio–gruodžio mėn.

Dėkojame už kasdienį Dievo rūpestį ir gerumą, kad Jis mus išpirko ir mes priklausome Jam (Ps 95, 1–7).

Nuodėmės anatomija trumpai

Pastebiu, kad daugeliui iš mūsų, net ir man pačiam, vis dar kyla klausimas: „Kas gi yra nuodėmė?“ Dėl kokios esminės priežasties ji atsirado žmogaus gyvenime ir ką sukėlė?

NAUJOS (IR SENOS) GALIMYBĖS SKAITYTI „GANYTOJĄ“

Brangieji, Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija jau daugiau negu 20 metų leidžia laikraštį GANYTOJAS. Laikui bėgant keitėsi laikraščio formatas, periodiškumas, struktūra, tačiau, viliamės, jame skelbiama Evangelijos žinia, evangelinė mintis ir Dievo paliestų žmonių liudijimai neprarado aktualumo.

Krikščionių vienybės pagrindas

Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, – kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei (Jn 17, 20–21).

Ramūno Juknos kvietimas į Vienybės šventę

Sveiki, paskutinį vasaros savaitgalį, rugpjūčio 24–26 dienomis, vyks Vienybės šventė. Šią šventę, į kurią kviečiami tikintieji iš visos Lietuvos, rengia Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija.