Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

LEBB teologijos raida

Jūsų dėmesiui siūlome antrąjį vaizdo įrašą apie Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją. Šiame įraše pastorius Gabrielius Lukošius dalijasi mintimis apie LEBB teologijos raidą. Taip pat pridedame vaizdo įrašo tekstą.

LEBB tikslas, vizija ir misija

Jūsų dėmesiui siūlome vaizdo įrašų ciklą, kuriame Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vadovai pristatys svarbiausius LEBB aspektus – viziją, misiją, teologijos raidą, valdymo struktūrą ir pan.

Sekminės

Kodėl krikščionys švenčia Sekmines? Kažkada, dar neįpusėjus pirmajam amžiui, septintą savaitgalį po Velykų, Jeruzalėje prasidėjo nauja era žmonijos istorijoje. Ant paprastų mirtingųjų nužengė Šventoji Dvasia.

Kvietimas į Vienybės šventę

Sveiki, brangieji, norisi pakviesti visus į Vienybės šventę, kuri vyks rugpjūčio 24–26 dienomis – tai bus paskutinis rugpjūčio savaitgalis. Būsime kartu Dievo akivaizdoje, džiaugsimės Jo malone, turėsime puikų svečią, kuris dalinsis Dievo žodžiu.

Pasišventimas

Žvelgdami į Jėzaus gyvenimą žemėje matome, kad Jis buvo visiškai atsidavęs savo dangiškajam Tėvui ir atliko Jam patikėtą misiją iki galo. Jėzus yra mums pavyzdys, kaip sekti Dievu, kaip nešti kryžių, kaip nepalūžti, kai ateina sunkūs laikai.

Gelbstintis Dievas

Turbūt daugelis sutiks su mintimi, kad krikščionių Dievas yra Tas, kuriam rūpi žmogaus likimas. Vien tai, kad Jis gimė Žmogaus Sūnumi, įrodo didžiulę Jo meilę kiekvienam.

Maldos 2018 m. balandžio–birželio mėn.

Mums, Dievo vaikams, gyvenant ir tarnaujant šiame besikeičiančiame ir žūstančiame pasaulyje, tenka patirti įvairiausių išmėginimų, pagundymų ir suspaudimų.

Uždegtos širdys

Evangelistas Lukas neįtikėtinai įtaigiai perteikia velykinę prisikėlimo nuotaiką, kurią išgyveno Kristaus mokiniai. Dėl Viešpaties nukryžiavimo jie buvo nugrimzdę į neviltį: jų viltys sudužusios, lūkesčiai neišsipildę, širdys sumišusios ir pilnos nerimo bei baimės.

Kitokia meilė

Velykos būna pavasarį. Ir šie metai ne išimtis – žemė jau budinasi, žadinama atkopiančios saulės spindulių. Skaisčią šviesą, šviežią žalumą, bręstančius pumpurus ir gėlių žydėjimą dovanoja Kūrėjas – kaipgi tuo nesidžiaugti?

Atkurtai Lietuvos valstybei 100 metų!

Prisimenu Sąjūdžio laikus, Sausio 13-ąją, Baltijos kelią, Tautos prabudimą. Tiek daug įkvėpimo, tikėjimo, geranoriškumo, pasiaukojimo. Laisvė – kaip Dievo dovana iš dangaus – sužavėjo daugelį. Tačiau vieni išmoko Laisvės pamokas, kitiems sekasi sunkiau.