Titulinis / Pastoriaus žodis / Dvasia ir žodis

Rūpesčiai ir malonė šiai dienai

Šiandieninis pasaulis pilnas rūpesčių, irmes visi nerimaujame dėl daugybės dalykų – tiek vidinių (charakterio savybių, baimių, kitų nuodėmių), tiek išorinių (nelaimių, nepritekliaus ar kitų problemų).

Maldos sausio–kovo mėnesiams

Dėkokime Dievui už Jo ištikimybę ir dalyvavimą mūsų tautos gyvenime, už Lietuvos nepriklausomybę, taiką ir viltį mūsų tautai.

Netekome Angelės Kielienės

Sausio 7 d. pas Viešpatį iškeliavo brangi sesuo iš Kuršėnų, poetė Angelė Kielienė. Atsisveikinimas su Angele vyko 2018 m. sausio 8 d., Kuršėnų evangelinėje bažnyčioje (Daugėlių g. 83).

Dangus atėjo į žemę

Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.

Trečia Advento savaitė. Viltis

3 savaitė. VILTIS: Aš ir mano bažnyčia, mano dvasingumas. (1 Kor 12, 31; 13, 1-3, 13; 14, 1)
Atsakyk po vieną klausimą kas dieną, pasimelsk ir, jei nori, aptark jį su savo artimu:

Antra Advento savaitė. RAMYBĖ

Tęsiant adventinę kontempliatyvaus dvasingumo praktiką, šią savaitę paskirkime įsižiūrėti į savo šeimos istoriją Kristaus šeimos istorijos kontekste. Kalėdos yra puikus metas susitaikyti su savo šeimos gyvenimo vingiais, patirtimis bei įžvelgti Dievo gerumą, pagalbą juose.

Pirma Advento savaitė. LAUKIMAS.

Jūsų prašymu savo tinklaraštyje pateikiu dvasinės savityros klausimus, kuriuos pristačiau pirmojo Advento sekmadienio pamokslo metu.

Advento dvasingumas

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi. <…> Laikas perplėšti ir susiūti, laikas tylėti ir kalbėti, laikas mylėti ir nekęsti, laikas karui ir taikai. (Ekl 3, 1, 7-8)