Aš Jį matysiu...

Tamsiausią Kalėdų naktį išsipildė senųjų pranašų žodžiai - dangų nušvietė ryškioji žvaigždė, kuri išminčiams parodė kelią pas gimusį Karalių Kristų. Dievas aplankė žemę, viltis išsipildė, žmogus savo nuopuolio ir sielos tamsybėje neliko vienas. Kristus atėjo kaip šviesa, viltis, tikėjimas, pasikeitimas ir gyvenimas.

Teapšviečia Jus ši Kristaus tikėjimo ir meilės šviesa, tepersmelkia ji Jūsų sielą iki širdies gelmės, tesaugo ji Jūsų šeimos narius, telydi visuose Jūsų darbuose.

Su Kristaus užgimimo švente!

Bendrinti: