Ateikime pas Jėzų

Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų [tikėjimo] išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį Kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu (Žyd 4, 14– 16).

Laiško autorius kviečia tvirtai laikytis tikėjimo išpažinimo – t. y. būti tvirtiems išpažįstant Kristų, darant svarbius sprendimus gyvenime, liekant ištikimiems Dievo žodžiui net tada, kai patiriame sunkumus dėl savo silpnumo, dėl iškilusių nepalankių aplinkybių, gundančių mus nusidėti ir tapti neištikimais Dievui. Jis žino, kad esame gundomi, žino mūsų silpnybes.

Jėzus Kristus, būdamas žmogus, išgyveno tai, ką išgyvename mes, ir patyrė tokius žmonių ir aplinkybių spaudimus, kokius mes šiandien patiriame. Jėzus susidurdavo su nuodėmės baisumais lygiai taip pat kaip ir mes. Jis buvo gundomas ir turtais, ir neištikimybe Dievo pažadams bei valdžia. Bet Jis nepasidavė, Jis nenusidėjo, nes Jį palaikė Tėvas ir suteikė jėgų likti ištikimam.

Kai prisiartinęs gundytojas mus gundo, prisiminkime, kad mūsų Viešpats tai jau išgyveno. Prisiminkime, jog Jis tai įveikė ir nepasidavė. Jėzus pažįsta tave, Jis mato ir supranta tave, todėl nori tau padėti. Jis – kunigas, suprantantis ir stiprinantis kiekvieną, kuris kreipiasi į Jį pagalbos.

Būk drąsus ateiti pas Kristų, kad gautum pagalbą. Išdrįsk išpažinti Jam savo silpnybes. Būk drąsus tikėti, jog tavo tikėjimo išpažinimas tvirtas, nes Viešpats su tavimi. Jis pasiruošęs visada tave priimti ir padėti nugalėti tavo silpnybes drauge.

Jėzus atjaučia tave. Jo artume, Jo glėbyje mes rasime pagalbą reikiamu metu, kad įveiktume visus pagundymus. Artinkimės drąsiai prie Viešpaties, nes Jis – mūsų Užtarėjas.

Bendrinti: