Balandžio mėnesį melskime

„Štai kokią galima padaryti išvadą: pirmiausia, ko mums reikia – tai susitelkimas. Jei mes visi ir žūsime nuo atominės bombos, tai tegu prieš tai bombai nukrintant, mes būsime užsiėmę protingais ir mūsų žmogiškumui derančiais dalykais – malda, darbu, mokymu, skaitymu, muzikos klausymu, vaikų maudymu, teniso žaidimu, bendravimu su draugais, strėlyčių mėtymu į taikinį – bet netapsime išgąsdinta avių banda, vien tik ir galvojančia apie bombas. Bombos gali nužudyti mūsų kūnus (mikrobas gali padaryti tą patį), bet jos negali užvaldyti mūsų protų.“ C. S. Lewis, „Apie gyvenimą atominiame amžiuje“ (1948).
 

Balandžio mėnesį melskime:
* kad nors ir būdami atskirti aplinkybių (karantino) kaip viena susitelkusi šeima švęstume Velykas! Pasakykite visiems izraelitams, kad šito mėnesio dešimtąją dieną jie paimtų po avinėlį savo tėvų namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai. O jei šeima per maža avinėlį suvalgyti, tepaima kartu su savo artimiausiu kaimynu, kad sudarytų tiek asmenų, kiek gali suvalgyti avinėlį (Iš 12, 3-4);
* kad epidemiologinės negandos šešėlyje kuo daugiau žmonių atgailautų dėl savo nuodėmių, atsiverstų ir būtų išgelbėti Viešpaties Jėzaus malone. Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. <...>Pamatęs kraują, aplenksiu jus, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų (Iš 12, 7. 13b);
 * kad šios žemės Kūrėjas ir Palaikytojas, mūsų ir visos kūrinijos Atpirkėjas Dievas sudraustų kenkėją ir išgydytų mūsų žemę. Jei nebus lietaus arba jei leisiu skėriams naikinti krašto augalus, arba siųsiu marą savo tautai ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę (2 Krn 7, 13-14);
 * kad šiuo nelengvu ir neramiu laiku krikščionys ir geros valios žmonės telktųsi kovai su pandemija, ištikimai atliktų savo pareigas, būtų išmintingi ir tvirti dvasia. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausūs Viešpaties darbais, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje (1 Kor 15, 58)

Pastorius Darius Širvys