Maldos liepos – rugsėjo mėnesiams

Liepos – rugsėjo mėnesiais melskime:

1) kad tvirtai pasitikėtume Viešpačiu, nesiduotume sugniuždomi ateities nežinomybės ir įvairiausių permainų metu būtume pasiruošę liudyti apie turimą viltį: Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje. Todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų į jūros gelmę (Ps 46, 1-2); Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai (1 Pt 3, 14-15);

2) kad nepasiduotume pagundai po karantino apleisti bažnyčios susirinkimus ir ieškotume Dievo veido ne tik kiekvienas atskirai, bet ir visi kartu bendruose susirinkimuose: Neapleiskite savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną (Hbr 10, 25);

3) kad Viešpats atvertų vaikų, paauglių, jaunuolių širdies akis savo tobulybei ir grožiui; kad jaunoji karta artimai pažintų savo Kūrėją, Gelbėtoją ir Viešpatį: Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis, mano pasitikėjimas nuo pat jaunystės. Tu mane globojai nuo pat gimimo, Tu saugojai mane nuo motinos įsčių. Aš nuolat girsiu Tave (Ps 71, 5-6);

4) artėjant rinkimams į Seimą, melskime, kad būtų išrinkti žmonės, kurie geriausiai patarnaus Lietuvai per ateinančią kadenciją: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą (1 Tim 2, 1-2).

 

Gabrielius Lukošius
Nuotrauka Etienne Boulanger | Unsplash

Bendrinti: