Maldos spalio-gruodžio mėn.

 

Dėkokime už Viešpaties globą ir palaikymą pandemijos metu.

Melskime:
Už rinkimus ir naujai išrinktą Lietuvos Respublikos Seimą: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Tai gera ir priimtina Dievo, mūsų Gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą (1 Tim 2, 1-4);

 

  • Už mažesnes Bendrijos bažnyčias: kad Viešpats stiprintų ir augintų tikinčiuosius savo malone ir pažinimu: Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir per amžius! Amen (2 Pt 3, 18);
  • Už vyresnius bažnyčių žmones: Klausykite manęs, Jokūbo namai ir Izraelio likuti. Aš jus nešioju ir globoju nuo užgimimo. Aš esu, kuris nešiosiu jus ir jūsų senatvėje. Tai dariau ir toliau darysiu: nešiosiu ir globosiu jus (Iz 46, 3-4); Mano burna tebūna pilna gyriaus ir Tavo garbės visą dieną. Neapleisk manęs senatvėje; nepalik, kai jėgos išseks! (Ps 71, 8-9).

 

 

Bendrinti: