Maldos spalio–gruodžio mėnesiams

Padėka: dėkokime Dievui už visapusišką rūpestį bažnyčia ir kiekvienu iš mūsų asmeniškai.

 

Maldos:

 

Melskimės, kad:

 

  • Viešpats uždegtų mūsų širdis maldai (Lk 18, 1);
  • Viešpats žadintų norą ir suteiktų galimybių skelbti Evangeliją;
  • suvoktume, jog esame vienas kitam reikalingi, nebūtume vieni kitiems abejingi ir puoselėtume meilės ryšius (1 Kor 12, 26–27).

 

Pasninkas: už Lietuvos bažnyčias – kad kiekviena pažintų ir įvykdytų Dievo jai skirtą pašaukimą.

Bendrinti: