Užjaučiame Gintautą Gruzdį netekus tėčio

Su liūdesiu pranešame, kad į amžinybę išėjo Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastoriaus Ginto Gruzdžio tėvas Juozapas Gruzdys. Kūnas bus pašarvotas Vievio laidojimo namuose, Semeliškių g. 44, liepos 19 d nuo 15 val. Laidotuvės vyks penktadienį, liepos 20 d.,12 val. Vievio kapinėse.

Netekties valandą užjaučiame Gintautą Gruzdį, Juozapo anūkus, kitus šeimos narius ir artimuosius. Guoskitės viltimi, kad Dievas, kuris yra gailestingas ir maloningas <...>, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo (Ps 103, 8), taip pat yra gyvenimo, mirties ir amžinybės Viešpats.

Bendrinti: