Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Didžiausias ženklas

Ketvirtas pirmojo amžiaus dešimtmetis. Jeruzalė. Izraelio Dievo šventykla.
Šiomis dienomis pakankamai miglotai galime įsivaizduoti, kaip ji atrodė. Dabar toje vietoje stovi ypatingai reikšmingos musulmonų mečetės, ir visas kalnas, ant kurio kadaise stovėjo mūsų Kūrėjo šventykla, šiandien yra kito dievo garbintojų šventa vieta. (Skaityti daugiau...)

Duona iš dangaus

Daugybė žmonių ką tik patyrė stulbinantį stebuklą. Tai buvo pirmame amžiuje gyvenę paprasti izraelitai. Iš skirtingų gyvenviečių jie susirinko į dykvietę prie Galilėjos ežero pasiklausyti pranašo. (Skaityti daugiau...)

Dvasios šviesa

Šį nutikimą apie nusidėjėlę moterį ir Jėzų iš Nazareto užrašė evangelistas Lukas. Nedidelis Artimųjų Rytų miestelis pirmojo amžiaus Izraelio žemėje. Beveik visi miestelio gyventojai žinojo tą moterį dėl jos palaido gyvenimo būdo. (Skaityti daugiau...)

Didžioji viltis

Ką tik praėjo Vėlinės. Daugelis Lietuvos žmonių lankė artimųjų kapus. Turbūt ne vienam kilo minčių apie neišvengiamą žemiškojo gyvenimo pabaigą.
Dažniausiai kasdienio gyvenimo rutina taip mus įtraukia, kad atrodo, jog toms mintims tiesiog nebėra laiko. Tačiau žmonės mirtingi, ir jeigu ne su mintimis apie gyvenimo pabaigą, tai su ja pačia teks kiekvienam susidurti. (Skaityti daugiau...)

Vieta

Netoli nedidelio miestelio prie šulinio sėdėjo jaunas vyras. Jis pėsčiomis keliavo iš vienos Izraelio provincijos į kitą ir atsisėdo pailsėti. Pats vidurdienis. Iš miestelio ateina moteris, nešina ąsočiu, pasisemti vandens. Vyras paprašė jos gerti. (Skaityti daugiau...)

Ieškantysis

Gyvatė <...> tarė moteriai: „Ar tikrai Dievas pasakė: „Nevalgykite nuo visų sodo medžių“? Moteris atsakė gyvatei: „Mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė: „Nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte.“ (Skaityti daugiau...)

Nepamatytas stebuklas

To žmogaus žodžiai kėlė ypatingą Izraelio tautos mokytojų ir Šventojo Rašto tyrinėtojų pasipiktinimą. Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose turį amžinąjį gyvenimą. O Raštai liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą.

Skirtingi tėvai

Pirmojo amžiaus Jeruzalė. Šventyklos kieme susirinkę izraelitai klausėsi iš provincijos atkeliavusio pamokslininko. Jis kalbėjo kitaip, nei kiti to meto pamokslininkai. Daugelis iš jų įtikėjo, kad tas jaunas vyras yra senovės pranašų skelbtas Izraelio karalius. (Skaityti daugiau...)

Garbinimas

Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę, tarė Jam: „Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ Tada Jėzus jam atsakė: „Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: „Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!“ (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 8–10 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Atvaizdas

Skaitant aprašytus Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykius gali kilti klausimas, ką bendro su mūsų dienomis turi tie tolimos praeities įvykiai.
Ten, pirmojo amžiaus pradžioje Romos imperijos provincijoje gyveno kažkokie fariziejai (tuo metu izraelitų visuomenės gerbiami žmonės), kurie piktinosi pamokslininku Jėzumi iš Nazareto. (Skaityti daugiau...)