Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Realybės centras

Kažin ar pačią lakiausią vaizduotę turintys mokslinės fantastikos kūrėjai nors apytiksliai įsivaizduoja, kaip atrodo realybės centras ir kas jame vyksta. Kas gali tai žinoti? Vadinu tai realybės centru, nes turiu omeny centrą viso to, kas yra, o ne tik visatą. (Skaityti daugiau...)

Tikrovės akistata

Pirmojo amžiaus pabaiga dabartinės Turkijos teritorijoje. Turtingas Laodikėjos miestas. Paskutinėje Šventojo Rašto knygoje – Apreiškime Jonui – šio miesto krikščionims skirti skaudūs žodžiai, kurie iki šių dienų ragina visus Kristaus pasekėjus neapsigauti, galvojant apie savo dvasinę padėtį. (Skaityti daugiau...)

Ypatinga žinia

Šito išgelbėjimo ieškojo ir kruopščiai jį tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums skirtąją malonę. Jie tyrinėjo, kurį ir kokį laiką skelbė juose esanti Kristaus Dvasia, iš anksto nurodžiusi Kristaus kentėjimus ir juos lydinčią šlovę. Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per tuos, kurie paskelbė Evangeliją Šventąja Dvasia, pasiųsta iš dangaus; į tai trokšta pažvelgti angelai (Apaštalo Petro Pirmojo laiško 1 skyriaus 10–12 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Kvietimas pasilikti

Jėzus iš Nazareto paskutinį vakarą prieš jį suimant, kalbėdamas savo artimiausiems pasekėjams, palygino dangiškąjį Tėvą su vynininku, save su vynmedžiu, o juos su šakelėmis.
Pirmiausia Jėzus pasakė, kad mūsų Kūrėjas – Dievas Tėvas panašus į sodininką, besirūpinantį, kad jo prižiūrimas vynmedis neštų daug vaisių. (Skaityti daugiau...)

Esanti mumyse ir tarp mūsų

Kai Jėzus iš Nazareto vaikščiojo Izraelio žemėje, buvo sunku pagalvoti, jog tai žmogus, kurio pasaulėžiūra ir mąstymas iš esmės skyrėsi nuo visų jo amžininkų. Jo esybė, mąstysena ir jausmai nebuvo pažeisti nuodėmės – egoizmo. Mums labai sunku net įsivaizduoti, kaip tai atrodo, nes nebuvo ir nėra daugiau nė vieno tokio žmogaus.(Skaityti daugiau,,,)

Atėjimo ženklai

Iki Jėzaus Kristaus nukryžiavimo buvo likusios kelios dienos. Tačiau Jo pasekėjai to nesuprato. Ateities įvykius jie įsivaizdavo visiškai kitaip. Būdami įsitikinę, kad Jėzus yra Raštuose išpranašautas Izraelio karalius, jie laukė, kada Jis atsisės į savo sostą ir įtvirtins Izraelyje dievišką tvarką. (Skaityti daugiau...)

Kūrėjas ir Teisėjas

Pirmojo amžiaus vidury į Atėnus, graikiškosios išminties sostinę, atkeliavo žydų tautybės vyras ir turgaus aikštėje pradėjo žmonėms skelbti tikėjimą Kūrėjo paskirtu visų žmonių karaliumi ir teisėju. Kai kurie atėniečiai, išgirdę jo skelbiamą žinią, panoro išsiaiškinti, apie ką šis atvykėlis kalba, ir nusivedė jį Areopagą, aukščiausią religinių klausimų sprendimo instanciją Atėnuose. (Skaityti daugiau...)

Evangelijos vaisiai

Paskutinėmis dienomis mano dėmesį patraukė frazė „Evangelijos vaisiai“. Pagalvojau, ką ji man reiškia, ir pamačiau, jog reiškia viską, ko galėčiau norėti tiek sau, tiek kiekvienam žmogui.
Tam, kad perteikčiau mane sukrėtusią mintį, pasitelksiu Jėzaus Nazariečio pasakytus žodžius: … kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius... (Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus 17 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Kelrodis ženklas

Apie trisdešimtuosius pirmojo amžiaus metus Izraelyje staiga prasidėjo ypatingas sujudimas. Didelės minios žmonių ėjo prie Jordano upės, kur jaunas vyras, vardu Jonas, skelbė: „Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė.“ Izraelio tautoje jau kuris laikas brendo dangaus karalystės lūkestis – žmonės laukė Šventuosiuose Raštuose išpranašauto karaliaus, Dievo siųstojo tautos vadovo. (Skaityti daugiau...)

Tema

Ar kiekvienas žmogus gali save vadinti Dievo vaiku? Šiuo klausimu yra įvairių nuomonių. Tačiau pirmame Evangelijos pagal Joną skyriuje apaštalas liudija, kad galia tapti Dievo vaikais suteikiama tiems, kurie priima įsikūnijusį Dievo Žodį, kurie tiki Jo vardą. Jie gimsta iš Dievo. (Skaityti daugiau...)