Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Pamoka

Tą įvykį papasakojo evangelistas Lukas. Jėzus iš Nazareto su būreliu savo pasekėjų užsuko į vieną kaimą. Ten gyvenusi moteris vardu Morta pakvietė jį į savo namus. Ji norėjo tinkamai priimti svečius ir pasinėrė į ruošos darbus. O jos sesuo Marija sėdėjo prie Jėzaus kojų ir jo klausėsi. (Skaityti daugiau...)

Praskleista uždanga

Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčiųjų neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę (Evangelijos pagal Luką 9 skyriaus 27 eilutė). Kai Jėzus Kristus, girdint didelei miniai, pasakė šiuos žodžius, vargu ar kas pagalvojo, kad jis kalba apie tai, kas įvyks po aštuonių dienų. Šiandien šie Kristaus žodžiai mūsų mintis nukelia į anapusybę. (Skaityti daugiau...)

Žiburys

Kai Jėzus iš Nazareto pradėjo savo tarnystę pirmojo amžiaus Izraelyje, vienas iš Naujojo Testamento autorių, aiškindamas, kas įvyko, pacitavo Senojo Testamento pranašą Izaiją: Tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 16 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Ateities vaizdai

Šventasis Raštas – Kūrėjo įkvėpta knyga, sudėta iš daugelio skirtingų autorių tekstų, užrašytų maždaug per tūkstantį metų. Ji mums atskleidžia, kaip atsiradome, iš kur kilome, kodėl dabar patiriame įvairiausius vargus, kodėl nesugebame išspręsti kylančių problemų, kas iš tikrųjų gali išgelbėti iš nevilties ir kas vyks ateityje. (Skaityti daugiau...)

Pirmasis palaiminimas

Viena labiausiai žinomų Jėzaus Kristaus ištarmių vadinama Kalno pamokslu, kurį užrašė evangelistas Matas. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie Jo priėjo mokiniai. Atvėręs lūpas, Jis ėmė mokyti (Evangelijos pagal Matą 5 skyriaus 1–2 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Jeigu rimtai

Pirmas amžius. Septinta savaitės diena – Izraelyje šabo poilsis. Į fariziejų vyresniojo namus, kur buvo susirinkę Įstatymo mokytojų ir fariziejų, atėjo Jėzus iš Nazareto. Susirinkusieji atidžiai stebėjo, kaip Jis elgsis šabo dieną. (Skaityti daugiau...)

Apsvarstykime

Kodėl mums tai turėtų būti aktualu? Mintis, kuri gali kilti išgirdus apie laišką, parašytą hebrajų kilmės krikščionims pirmame amžiuje. Pabandykime trumpai žvilgtelėti, kas atsitiko laiško adresatams, ką laiško autorius jiems rašo ir kuo tai mums aktualu šiandien. (Skaityti daugiau...)

Stulbinantis užtikrintumas

Romos miestas. Pirmojo amžiaus vidurys. Senyvas žmogus, įkalintas dėl savo pažiūrų ir skelbiamos žinios, iš kalėjimo rašo laišką jaunesniam savo bendraminčiui, kurį gąsdino kylantis amžininkų priešiškumas jo įtikėtai žiniai. (Skaityti daugiau...)

Trokštantys

Pirmojo amžiaus Jeruzalėje vyko Palapinių šventė. Pagal Dievo nurodymą, užrašytą Senajame Testamente, izraelitai kiekvienais metais baigiantis vasarai savaitę turėjo gyventi palapinėse, pastatytose iš medžių šakų, kad prisimintų, kaip jų protėviai, išvesti iš Egipto vergijos, eidami per dykumą į Pažadėtąją žemę, gyveno palapinėse. (Skaityti daugiau...)

Amžina karalystė

Skaitydami Šventąjį Raštą turėtume daugybę kartų labai nustebti. Kaip pavyzdį pateiksiu vienos psalmės žodžius: Viešpatie, Tavo visi kūriniai girs Tave ir Tavo šventieji laimins Tave! Jie kalbės apie Tavo karalystės šlovę, garsins Tavo galybę, kad žmonės suprastų Tavo galingus darbus ir Tavo karalystės šlovingą didingumą. Tavo karalystė amžina ir Tavo valdžia lieka per amžius (145 psalmės 10–13 eilutės). (Skaityti daugiau...)