Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Sandora

Šventasis Raštas mums pasakoja sukrečiančią Izraelio tautos istoriją. Vienas iš kulminacinių šio milžiniško pasakojimo epizodų – Visagalis Dievas, visa ko Kūrėjas, išveda izraelitus iš Egipto vergovės. Jis priverčia Egipto valdovą išleisti Izraelio palikuonis. (Skaityti daugiau...)

Vyriausiasis kunigas

Šiais laikais, išgirdus terminą „vyriausiasis kunigas“, gali kilti įvairiausių minčių bei klausimų. Pats žodis „kunigas“ įgavo daugybę prasminių atspalvių. Tačiau izraelitams – Kūrėjo išrinktai tautai, tai buvo vienintelis visų tikinčiųjų atstovas Dievo akivaizdoje. (Skaityti daugiau...)

Tapti vykdytoju

Norėdami teisingai suprasti artimiausius savo žmones, privalome atidžiai jų klausytis ir neskubėti daryti išvadų. Kaip dažnai vyrai ir žmonos, tėvai ir vaikai nesusikalba vien todėl, jog per greitai prieina išvadą, kad jau suprato, ką kitas norėjo pasakyti, priskirdami jam savo sugalvotus motyvus. (Skaityti daugiau...)

Išminties pradžia

Nors kiekvienam atsitinka pasielgti neišmintingai, nė vienas žmogus nenori būti vadinamas kvailiu ir būti kvailas. Tiktai kyla klausimas – kokia yra tikroji išmintis? (Skaityti daugiau...)

Atgailos grožis

Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti, skelbdamas: Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė! (Evangelijos pagal Matą 4 skyriaus 17 eilutė).
Žodis „atgaila“ ne visiems ir ne visada sukelia malonias mintis. Žmogiška puikybė bei kvailumas trukdo matyti atgailos grožį. (Skaityti daugiau...)

Akistata

Tai įvyko Jeruzalėje vieną pirmojo amžiaus rytą. Staiga kilo smarkus ūžesys. Subėgo daugybė žmonių. Tie žmonės buvo atvykę į Jeruzalę iš daugelio šalių švęsti svarbios religinės šventės. Jie visi labai nustebo, matydami būrį vyrų bei moterų, įvairiomis kalbomis skelbiančius didingus Dievo darbus. (Skaityti daugiau...)

Užduotis

Trečia diena po Jėzaus nukryžiavimo. Artimiausi Jo mokiniai sutrikę ir pasimetę, slegiami baimės bei nevilties, sėdi užsidarę tuose namuose, kuriuose prieš kelias dienas su Mokytoju valgė Velykų vakarienę. Skaityti daugiau...

Į tolimą šalį

Jėzus Nazarietis, lydimas pasekėjų, ėjo į Jeruzalę. Žmonės manė, jog tuojau turi pasirodyti Dievo karalystė – turi būti karūnuotas Dievo siųstas Izraelio karalius, kuris išvaduos tautą iš romėnų okupacijos ir įtvirtins dieviškąją tvarką. (Skaityti daugiau...)

Pusryčiai

Tiems vyrams tai buvo ypatingų permainų metas. Jie dar nesuvokė, kad Senojo Testamento laikas baigėsi ir prasidėjo kita era. Juos slėgė sąžinės priekaištai, nes paskutinį vakarą, kai valgė šventinę vakarienę kartu su savo mokytoju Jėzumi iš Nazareto, jie visi dievagojosi, kad Jo nepaliks. (Skaityti daugiau...)

Labai svarbu

Tie, kas skaitė Naująjį Testamentą, tikriausiai pastebėjo, kad kai kurios Jėzaus gyvenimo istorijos yra beveik taip pat papasakotos evangelijose pagal Matą, Morkų ir Luką. Dėl mūsų išdidumo mus tai trikdo ir netgi piktina. (Skaityti daugiau...)