Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Didingas pažadas

Pirmasis amžius. Šventinis vakaras. Pascha (lietuviškai – Velykos). Didžiausia Izraelio tautos šventė metuose. Tauta mini savo išėjimą iš vergijos. Kiekvienuose namuose pasiruošta šventinei vakarienei – iškeptas avinėlis, nerauginta duona, o visi namai išvalyti net nuo raugo trupinėli. (Skaityti daugiau...)

Mainai

Jis buvo gerbiamas žmogus, jaunas turtingas valdininkas. Jam atrodė, kad laikosi Dievo įsakymų ir gyvena padoriai. Tačiau vidinio pasitenkinimo bei ramybės nebuvo. Persekiojo mintis, jog kažko trūksta. Ką dar jis turėtų daryti, kad galėtų būti tvirtai įsitikinęs, jog paveldės Šventuosiuose Raštuose pažadėtą amžinąjį gyvenimą? (Skaityti daugiau...)

Apie medžius

Šventasis Raštas mums liudija apie žmonijos istorijos pradžią. Tai – pasakojimas, kaip Kūrėjas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą ir apgyvendino juos sode, kur augo daugybė įvairiausių medžių, nešančių maistui tinkančius vaisius. Skaityti daugiau...

Siauri vartai

Jėzaus iš Nazareto kažkas paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtųjų?“ Jis atsakė jiems: „Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Evangelijos pagal Luką 13 skyriaus 23–24 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Kelias į laisvę

Minime trisdešimt metų nuo tos sausio tryliktosios, kai ne tik žodžiais įrodėme, jog mes iš tiesų norime politinės nepriklausomybės. Per visą sovietinės okupacijos laiką buvo žmonių, kurie troško laisvės, aukojosi dėl jos, kovojo pasipriešinimo kovas, patyrė persekiojimus bei tremtį ir meldė, kad okupacija pasibaigtų.(Skaityti daugiau...)

Karalių pamoka

Aiškiausiai suprastas būsiu pavadindamas juos trimis karaliais, nors evangelistas Matas graikiškai juos vadina magais iš Rytų ir nieko nesako apie tai, kiek jų buvo, o šiais laikais verčiant į kitas kalbas Evangeliją pagal Matą, jie vadinami išminčiais iš Rytų, nes žodis „magai“ įgavo kitą prasmę, nei turėjo pirmame amžiuje. (Skaityti daugiau...)

Naujumo kvapas

Sutikdami naujus metus tikimės kažko gero ir naujo. Ar tokios mūsų viltys turi kokį nors pagrindą? Tolimoje senovėje gyvenęs pamokslininkas užrašė: Kas buvo, tas vėl bus; kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule. Jei yra kas, apie ką būtų galima sakyti: „Žiūrėk, tai nauja!“, tai jau buvo senais laikais prieš mus. (Skaityti daugiau...)

Ta diena

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. (Skaityti daugiau...)

Dar negimęs

Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. <...> Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės.(Skaityti daugiau...)

Kas Jis?

Artėja Kalėdos. Prekybininkai vis garsiau kalba apie didžiausią metų šventę ir užduoda jaudinantį klausimą: „Ar jau pasiruošėte didžiausiai šventei? Ar jau pasirūpinote dovanomis savo artimiesiems?“ Žmones vis labiau apima šventinės nuotaikos. (Skaityti daugiau...)