Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Karalių pamoka

Aiškiausiai suprastas būsiu pavadindamas juos trimis karaliais, nors evangelistas Matas graikiškai juos vadina magais iš Rytų ir nieko nesako apie tai, kiek jų buvo, o šiais laikais verčiant į kitas kalbas Evangeliją pagal Matą, jie vadinami išminčiais iš Rytų, nes žodis „magai“ įgavo kitą prasmę, nei turėjo pirmame amžiuje. (Skaityti daugiau...)

Naujumo kvapas

Sutikdami naujus metus tikimės kažko gero ir naujo. Ar tokios mūsų viltys turi kokį nors pagrindą? Tolimoje senovėje gyvenęs pamokslininkas užrašė: Kas buvo, tas vėl bus; kas padaryta, tas vėl bus daroma. Nieko naujo nėra po saule. Jei yra kas, apie ką būtų galima sakyti: „Žiūrėk, tai nauja!“, tai jau buvo senais laikais prieš mus. (Skaityti daugiau...)

Ta diena

Toje apylinkėje laukuose buvo piemenys, kurie, budėdami naktį, saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos apšvietė Viešpaties šlovė. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus. (Skaityti daugiau...)

Dar negimęs

Tomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. <...> Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės.(Skaityti daugiau...)

Kas Jis?

Artėja Kalėdos. Prekybininkai vis garsiau kalba apie didžiausią metų šventę ir užduoda jaudinantį klausimą: „Ar jau pasiruošėte didžiausiai šventei? Ar jau pasirūpinote dovanomis savo artimiesiems?“ Žmones vis labiau apima šventinės nuotaikos. (Skaityti daugiau...)

Kitas pasaulis

Nedidelis būrelis paprastų jaunų vyrų apimti baimės sėdėjo užsidarę kambaryje, kuriame prieš tris dienas minėjo svarbiausią istorinį savo tautos įvykį. Jiems buvo nesuprantama viskas, kas įvyko po to. (Skaityti daugiau...)

Laukti sugrįžtant

Prasideda adventas. Pats žodis, verčiant iš lotynų kalbos, reiškia „atėjimas“. Tai – keturių savaičių aktyvaus laukimo laikas prieš Kalėdas, skirtas dvasiškai pasiruošti Kristaus gimimo šventei ir Jo antrajam atėjimui. (Skaityti daugiau...)

Rąstas akyje

Manau, jog dauguma žmonių girdėjo posakius: „Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami“ bei „Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami.“ Lengva pasakyti „neteiskite“, bet tai anaiptol nėra paprasta įvykdyti. (Skaityti daugiau...)

Du broliai

Tai vyko tolimoje praeityje Romos imperijos okupuotame Izraelyje. Izraelitai stengėsi laikytis iš protėvių perimtų religinių potvarkių, bet taip gyveno ne visi tautos žmonės. Dalis tautiečių paniekino tėvų priesakus ir laužė Dievo įsakymus. (Skaityti daugiau...)

Ištiestos rankos

Visą dieną laikiau ištiestas rankas į maištaujančią tautą, kuri eina neteisingu keliu, sekdama savo mintis (Izaijo pranašystės 65 skyriaus 2 eilutė). Skaityti daugiau...