Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Vienybės kaina

Senovinė psalmė skamba kaip amžino gyvenimo vizija: Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės. Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia! (133 psalmė) (Skaityi daugiau...)

Tarpinė stotelė

Dabar, kai gyvename karantino sąlygomis, gana dažnai tenka skaityti bei girdėti tą patį klausimą – ar ši pandemija nėra Dievo bausmė žmonėms, apokaliptinės pabaigos ženklas. Manau, jog kalbėti tokiais žodžiais, kaip Kūrėjo bausmė ar pasaulio pabaigos ženklas, būtų per daug garsu. (Skaityti daugiau...)

Prasidėjo

Štai Aš kuriu naują dangų ir naują žemę. Senųjų nebeatsimins ir apie juos nebegalvos. Jūs džiaugsitės ir džiūgausite amžinai tuo, ką Aš sukursiu, nes Jeruzalę sukursiu džiūgauti ir jos žmones džiaugsmui (Izaijo pranašystės 65 skyriaus 17–18 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Kulminacija

Iki paskutinės akimirkos net artimiausi Jėzaus mokiniai nesuprato, kas tuojau įvyks. Jie kartu šventė Paschą – minėjo Izraelio tautos išėjimą iš Egipto vergovės. Vakarienės metu Jėzus jiems pasakė, jog vienas iš jų Jį išduos. (Skaityti daugiau...)

Tarsi akli

Pats svarbiausias žmonijos istorijos įvykis buvo taip arti. Gal mažiau nei po dviejų savaičių turėjo išsipildyti tai, ką skelbė visi praeityje gyvenę Visagalio Dievo pranašai.
Jėzus, lydimas savo pasekėjų, ryžtingai ėjo į Jeruzalę. (Skaityti daugiau..)

Kuo girtis?

Tolimoje praeityje Izraelyje gyveno pranašas, vardu Jeremijas. Kūrėjas jį pašaukė kalbėti tautai ypatingos krizės laiku. Dievas pranašo lūpomis kvietė žmones keisti gyvenimo būdą ir skelbė, kas jų laukia, jeigu jie nenusisuks nuo ydingų savo įpročių. (Skaityti daugiau...)

Kas turėjo atsitikti?

Paprasti žvejai tapo didžiausiais dievotumo mokytojais. Jų raštai įkvėpė begalę žmonių.
Kas galėjo pagalvoti, kad Romos imperijos pakraštyje pirmojo amžiaus pradžioje gyvenę jauni žvejai perduos mums žinią, keičiančią visos žmonijos istoriją?
(Skaityti daugiau...)

Imunitetas

Šiomis dienomis, kai pasaulyje paskelbta koronaviruso pandemija, daugelį žmonių apima baimė, valstybės imasi ekstremalių saugumo priemonių, medikai ieško tinkamų gydymo būdų. (Skaityti daugiau...)

Ar supratome?

Labai seniai Visagalio Kūrėjo pranašas, matydamas Dievo jam parodytą ateities viziją, paklausė: Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? (Izaijo pranašystės 53 skyriaus 1 eilutė). Taip klausdamas pranašas Izaijas kalbėjo apie didingą Dievo žinią, kuri ateityje bus skelbiama visoms tautoms. (Skaityti daugiau...)

Dievo ranka

Turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų nors kartą šaukęsis Dievo pagalbos. Tačiau nedaugelis net miglotai įsivaizduoja, kaip atrodo Jo gelbstinti ranka. (Skaityti daugiau...)