Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Dėmesingai klausytis

Evangelijoje pagal Joną papasakotas ypatingas įvykis – Jėzus Kristus prikėlė iš mirusiųjų Lozorių, Marijos ir Mortos brolį. Aprašydamas šį įvykį apaštalas papasakoja ir jo priešistorę.
Lozorius sunkiai sirgo, ir seserys apie tai pasiuntė žinią Jėzui. Evangelijos liudija, kad Jėzus ne kartą lankėsi šioje šeimoje ir mylėjo tiek Lozorių, tiek jo seseris. (Skaityti daugiau...)

Sutaikinimas

Apaštalas Paulius Korinto tikintiesiems rašė: Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja. O visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mus su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (Antrojo laiško korintiečiams 5 skyriaus 17–20 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Paslėptas lobis

Jėzus iš Nazareto savo pasekėjus ir susirinkusias minias mokė apie Dievo karalystę kalbėdamas palyginimais. Viename jų Mokytojas karalystę palygino su lauke paslėptu lobiu: Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą (Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 44 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Nematoma tikrovė

Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima – amžina (Apaštalo Pauliaus Antrojo laiško korintiečiams 4 skyriaus 17–18 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Surastieji

Radome Mesiją! (išvertus tai reiškia: „Kristų“) (Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 41 eilutė).
Radome Tą, apie kurį rašė Mozė Įstatyme ir pranašai – Jėzų iš Nazareto, Juozapo sūnų (ten pat, 45 eilutė).
Tai buvo du jauni žydų tautybės žmonės, gyvenę pirmame amžiuje Galilėjoje. Kiekvienas iš jų pasidalino ypatinga žinia. (Skaityti daugiau...)

Vienybės beieškant

Krikščionių vienybės savaitė kiekvienais metais mus sugrąžina prie vienybės temos. Skaitome Jėzaus maldos žodžius, kad visi būtume viena, kaip Dievas Tėvas ir Sūnus yra viena, jog ne krikščionys pamatytų ir suprastų – Jėzus Kristus yra Kūrėjo siųstasis pasaulio Gelbėtojas. (Skaityti daugiau...)

Pranašų žodis

Skaitant Šventąjį Raštą mus pasiekia žinia, kad Jėzus iš Nazareto (nuo Jo gimimo skaičiuojame metus) buvo nukryžiuotas, mirė ir prisikėlė iš mirusiųjų. Po prisikėlimo Jis buvo paimtas į dangų, o vieną dieną sugrįš į žemę Jo laukiančiųjų išgelbėjimui. (Skaityti daugiau...)

Knygos paskirtis

Šventasis Raštas – knyga skirta kasdieniam skaitymui ir apmąstymui, kartu dalyvaujant tam Asmeniui, kuris įkvėpė visus šios knygos autorius. Jeigu galvojame, kad patys savo proto galiomis sugebėsime suprasti šią knygą, labai klystame. (Skaityti daugiau...)

Naujumo viltis

Kiekvieni Naujieji metai žadina gerų permainų lūkesčius bei viltis. Tikimasi, kad prasidėjus Naujiesiems senos bėdos išnyks kaip praėjusių metų kalendoriaus lapai. Ir iš tiesų vaikai sužinos, ko dar nežinojo, jaunuoliai patirs, ko dar nepatyrė, bet taip buvo kiekvienoje žmonių kartoje. (Skaityti daugiau...)

Gimimas

Kiekvienais metais minėdami Jėzaus Kristaus gimimą, mes pripratome prie kalėdinių vaizdelių. Prakartėlės, Kūdikio, Marijos, Juozapo, piemenų ir trijų karalių gražesnės ar ne tokios gražios figūrėlės. Tačiau į pirmą planą dažniausiai iškyla prieššventinė ruoša, eglutė, dovanos artimiesiems bei draugams, kūčių vakarienė su šeima ir kalėdinis šventinis stalas. (Skaityti daugiau...)