Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Širdies troškimas

Turbūt kiekvienas norėtume būti geras žmogus, tik dažniausiai nežinome, kaip to pasiekti, ir, vadovaudamiesi klaidingu požiūriu į save, pasirenkame ne tą kelią.
Jeigu suprastume, kad patys savo jėgomis negalime tapti iš tiesų gerais žmonėmis, viskas būtų daug paprasčiau. Neeikvotume jėgų tuštiems klaidžiojimams, bet ieškotume tikros išeities. (Skaityti daugiau...)

Gilus šulinys

Žmogaus širdies apmąstymai kaip gilus vanduo, bet supratingas žmogus juos išsemia (Patarlių knygos 20 skyriaus 5 eilutė). Senovėje gyvenęs išminčius aiškiai suprato, kad žmogaus siela – didelė gelmė, o ją įžvelgti reikia drąsos, išminties bei supratimo. Mes dažnai nedrįstame pažvelgti į savo sielos gelmę ir gyvename taip, lyg siela būtų sekluma, bet ne gelmė. (Skaityti daugiau...)

Keista istorija

Tai vyko tolimoje praeityje Artimuosiuose Rytuose, Izraelio žemėje. Namų šeimininkas – gerbiamas žmogus, vardu Simonas. Pasikviesti į svečius vyrą, apie kurį sklido įvairiausios kalbos, rizikinga. Ką pagalvos kaimynai? (Skaityti daugiau...)

Dievo noras

Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, ir Dievo pažinimo labiau negu deginamųjų aukų (Ozėjo pranašystės 6 skyriaus 6 eilutė). (Skaityti daugiau...)

Dievas kalbėjo

Daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus (Laiško hebrajams 1 skyriaus 1 eilutė).
Įdomu pažvelgti Naujojo Testamento laikų žmogaus akimis į Senojo Testamento įvykius. Laiško hebrajams autorius, skaitydamas Senąjį Testamentą aiškiai matė, jog Dievas įvairiais būdais ir daugelį kartų kalbėjo per pranašus. Tai daugybė įvykių bei ištarmių, įvairiausių ženklų ir stebuklų. Kiekvienas iš jų, kaip didelio kraštovaizdžio detalė. (Skaityti daugiau...)

Balsas iš dangaus

Sunku pasakyti, ką pagalvotume, išgirdę iš dangaus skambantį balsą. Šiandien tikriausiai toks reiškinys mūsų labai nesutrikdytų, nes gyvename laiku, kai padangėje gali skraidyti įvairiausi garsiakalbiai. Tačiau beveik prieš du tūkstančius metų balsas iš dangaus turėjo sukelti visai kitokias mintis. (Skaityti daugiau...)

Permainų slenkstis

Galvoju, kad kiekvienam žmogui, gyvenusiam daugiau nei trisdešimt metų, vienaip ar kitaip teko susiliesti su mirtimi, pajusti jos „kvapą“. Nujaučiu, kad labai ryškiai tai išgyvena mirtini ligoniai. (Skaityti daugiau...)

Pabandykime įsivaizduoti

Turbūt dauguma iš mūsų esame nors viena ausimi kažką girdėję apie Poncijų Pilotą, Romos imperatoriaus paskirtą Izraelio valdytoją, kuris pasidavė minios šauksmui ir nuteisė Jėzų Kristų nukryžiuoti. Pabandykime save įsivaizduoti jo vietoje. (Skaityti daugiau...)

Išaukštinimas

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas (Evangelijos pagal Luką 14 skyriaus 11 eilutė). Šiuos žodžius Jėzus Kristus pasakė vieno garbingo amžininko namuose, stebėdamas svečius, kurie rinkosi vietas prie stalo. (Skaityti daugiau...)

Tau reikia atgimti

Veiksmas vyko Izraelio žemėje tolimoje praeityje. Buvo vėlus vakaras. Turbūt kelios valandos po saulėlydžio. Į namų duris pasibeldė brandaus amžiaus žmogus, tautos autoritetas. Kodėl pas trisdešimt kelių metų keliaujantį pamokslininką, Jėzų iš Nazareto, šis žmogus atėjo tamsiuoju paros metu, galima paaiškinti įvairiai. (Skaityti daugiau...)