Titulinis / Pastoriaus žodis / Evangelija

Kuo girtis?

Tolimoje praeityje Izraelyje gyveno pranašas, vardu Jeremijas. Kūrėjas jį pašaukė kalbėti tautai ypatingos krizės laiku. Dievas pranašo lūpomis kvietė žmones keisti gyvenimo būdą ir skelbė, kas jų laukia, jeigu jie nenusisuks nuo ydingų savo įpročių. (Skaityti daugiau...)

Kas turėjo atsitikti?

Paprasti žvejai tapo didžiausiais dievotumo mokytojais. Jų raštai įkvėpė begalę žmonių.
Kas galėjo pagalvoti, kad Romos imperijos pakraštyje pirmojo amžiaus pradžioje gyvenę jauni žvejai perduos mums žinią, keičiančią visos žmonijos istoriją?
(Skaityti daugiau...)

Imunitetas

Šiomis dienomis, kai pasaulyje paskelbta koronaviruso pandemija, daugelį žmonių apima baimė, valstybės imasi ekstremalių saugumo priemonių, medikai ieško tinkamų gydymo būdų. (Skaityti daugiau...)

Ar supratome?

Labai seniai Visagalio Kūrėjo pranašas, matydamas Dievo jam parodytą ateities viziją, paklausė: Kas patikėjo mūsų skelbimu? Ir kam buvo apreikšta Viešpaties ranka? (Izaijo pranašystės 53 skyriaus 1 eilutė). Taip klausdamas pranašas Izaijas kalbėjo apie didingą Dievo žinią, kuri ateityje bus skelbiama visoms tautoms. (Skaityti daugiau...)

Dievo ranka

Turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų nors kartą šaukęsis Dievo pagalbos. Tačiau nedaugelis net miglotai įsivaizduoja, kaip atrodo Jo gelbstinti ranka. (Skaityti daugiau...)

Mįslė

Evangelijoje pagal Matą skaitome tokius Jėzaus Kristaus žodžius: Daugelis man sakys aną dieną: „Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!“ Tada Aš jiems pareikšiu: „Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!“ (7 skyriaus 22–23 eilutės). (Skaityti daugiau...)

Didingas pažadas

Pirmasis amžius. Šventinis vakaras. Pascha (lietuviškai – Velykos). Didžiausia Izraelio tautos šventė metuose. Tauta mini savo išėjimą iš vergijos. Kiekvienuose namuose pasiruošta šventinei vakarienei – iškeptas avinėlis, nerauginta duona, o visi namai išvalyti net nuo raugo trupinėli. (Skaityti daugiau...)

Mainai

Jis buvo gerbiamas žmogus, jaunas turtingas valdininkas. Jam atrodė, kad laikosi Dievo įsakymų ir gyvena padoriai. Tačiau vidinio pasitenkinimo bei ramybės nebuvo. Persekiojo mintis, jog kažko trūksta. Ką dar jis turėtų daryti, kad galėtų būti tvirtai įsitikinęs, jog paveldės Šventuosiuose Raštuose pažadėtą amžinąjį gyvenimą? (Skaityti daugiau...)

Apie medžius

Šventasis Raštas mums liudija apie žmonijos istorijos pradžią. Tai – pasakojimas, kaip Kūrėjas sukūrė vyrą ir moterį pagal savo atvaizdą ir apgyvendino juos sode, kur augo daugybė įvairiausių medžių, nešančių maistui tinkančius vaisius. Skaityti daugiau...

Siauri vartai

Jėzaus iš Nazareto kažkas paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtųjų?“ Jis atsakė jiems: „Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“ (Evangelijos pagal Luką 13 skyriaus 23–24 eilutės). (Skaityti daugiau...)